Bonar

wstaw zdjecie
nazwa:
Bonar
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski 
58 667 45 17
502 039 6 44
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl


Geowłóknina Bonar wytwarzana jest z ciętych włókien polipropylenowych, łączonych w procesie igłowania i poddanych obróbce termicznej

Stosuje się ją jako separacja przy stabilizacji gruntu filtracja przy drenażach i konstrukcjach wodnych. Grubsze odmiany stosowane są do ochrony uszczelnień z geomembran.

Certyfikat CE - 1137-CPD-615.

 Przeznaczenie

 • Separacja słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji,
 • Budowa dróg tymczasowych, leśnych rolniczych, budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach gruntowo - wodnych,
 • Wykonanie warstw odcinających i rozdzielających między gruntem drobnoziarnistym (ilastym pylastym lub gliniastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni
 • Wykonanie warstw podkładowych utrzymujących grunt pod geosiatki lub georuszty przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów,
 • Osłona systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym,
 • Osłona uszczelnień z geomembrany przed uszkodzeniem mechanicznym.

                      

Drenotex

wstaw zdjecie
nazwa:
Drenotex
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski 
58 667 45 17
502 039 6 44
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl


 Geowłóknina Drenotex wytwarzana jest z ciętych włókien poliestrowych, łączonych w procesie igłowania. Proces produkcji obejmuje również obustronne kalandrowanie powierzchni.

Stosuje się ją jako separacja przy stabilizacji gruntu filtracja przy drenażach i konstrukcjach wodnych. Grubsze odmiany stosowane są do ochrony uszczelnień z geomembran.

Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2004-04-1636

 Przeznaczenie

 • Separacja słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji,
 • Budowa dróg tymczasowych, leśnych rolniczych, budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach gruntowo - wodnych,
 • Wykonanie warstw odcinających i rozdzielających między gruntem drobnoziarnistym (ilastym pylastym lub gliniastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni
 • Wykonanie warstw podkładowych utrzymujących grunt pod geosiatki lub georuszty przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów,
 • Osłona systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym,
 • Osłona uszczelnień z geomembrany przed uszkodzeniem mechanicznym.

                      

Fibertex

wstaw zdjecie
nazwa:
Fibertex
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski 
58 667 45 17
502 039 6 44
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl


 
Geowłóknina Fibertex wytwarzana jest z ciętych włókien polipropylenowych, łączonych w procesie igłowania. Proces produkcji obejmuje również jednostronne lub obustronne kalandrowanie powierzchni.

Stosuje się ją jako separacja przy stabilizacji gruntu filtracja przy drenażach i konstrukcjach wodnych. Grubsze odmiany stosowane są do ochrony uszczelnień z geomembran.

 Przeznaczenie

 • Separacja słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji,
 • Budowa dróg tymczasowych, leśnych rolniczych, budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach gruntowo - wodnych,
 • Wykonanie warstw odcinających i rozdzielających między gruntem drobnoziarnistym (ilastym pylastym lub gliniastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni
 • Wykonanie warstw podkładowych utrzymujących grunt pod geosiatki lub georuszty przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów,
 • Osłona systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym,
 • Osłona uszczelnień z geomembrany przed uszkodzeniem mechanicznym.

                      

Geolex 154

wstaw zdjecie
nazwa:
Geolex 154
grupa:
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl


 Geowłókniny Geolex 154 są wykonane z Polipropylenu lub poliestru w procesie igłowania.

Stosuje się ją jako separacja przy stabilizacji gruntu filtracja przy drenażach i konstrukcjach wodnych. Grubsze odmiany stosowane są do ochrony uszczelnień z geomembran.

Geon

wstaw zdjecie
nazwa:
Geon
grupa:
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl


 Geowłóknina Geon wytwarzana jest z ciętych włókien polipropylenowych łączonych w procesie igłowania.

Stosuje się ją jako separacja przy stabilizacji gruntu filtracja przy drenażach i konstrukcjach wodnych. Grubsze odmiany stosowane są do ochrony uszczelnień z geomembran. Aprobata techniczna IBDiM AT/2002-04-1299

Geofort

wstaw zdjecie
nazwa:
Geofort
grupa:
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl


Geowłóknina Geofort wytwarzana jest z ciętych włókien polipropylenowych i poliestrowych, łączonych w procesie igłowania. Proces produkcji obejmuje również jednostronne kalandrowanie powierzchni.

Stosuje się ją jako separacja przy stabilizacji gruntu filtracja przy drenażach i konstrukcjach wodnych. Grubsze odmiany TC/PP 500, TC/PP 600, TC/PP 700, TC/PP 800 stosowane są do ochrony uszczelnień z geomembran.

 

K-1

wstaw zdjecie
nazwa:
K-1
grupa:
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl


Geowłóknina K - 1 wytwarzana jest z ciętych włókien polipropylenowych, łączonych w procesie igłowania.
Stosuje się ją jako separacja przy stabilizacji gruntu filtracja przy drenażach i konstrukcjach wodnych. Grubsze odmiany stosowane są do ochrony uszczelnień z geomembran.

Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2002-04-0062
Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-3582/2003

Mokrutex

wstaw zdjecie
nazwa:
Mokrutex
grupa:
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl


Geowłóknina Mokrutex wytwarzana jest z ciętych włókien polipropylenowych, łączonych w procesie igłowania.
Stosuje się ją jako separacja przy stabilizacji gruntu filtracja przy drenażach i konstrukcjach wodnych. Grubsze odmiany stosowane są do ochrony uszczelnień z geomembran.

Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2004-04-1690

Polyfelt

wstaw zdjecie
nazwa:
Polyfelt
grupa:
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl

  Polyfelt to trzy grupy geowłóknin:


Polyfelt TS - jest to mechanicznie wzmocniona geowłóknina z włókien ciąagłych, z poliropylenu stabilizowanego przeciw pronieniowaniu UV. Odznacza się wysokimi w stosunku do masy wytrzymałościami w obu kierunkach, wysoką wodoprzepusz - czalnością oraz podwyzszoną odpornością na pronieniowanie UV. Stosuje się ją jako separacja przy stabilizacji gruntu filtracja przy drenażach i konstrukcjach wodnych.

Certyfikat CE 0799-CPD-22

Aprobaty techniczne
IBDiM Nr AT/2002-04-0245,
ITB Nr AT-15-4184/2000
Polyfelt P/PX - jest to geowłóknina ochronna z włókien ciagłych, z poliropylenu stabilizowanego przeciw pronieniowaniu UV, wzmocniona mechanicznie. Charakteryzuje się dużymi wytrzymałościami na przebicie oraz zdolnością do pzreływu wody w płaszczyźnie.

Aprobata techniczna
ITB Nr AT-15-4184/2000
Polyfelt F - dwuwarstwowa geowłóknina o szczególnych właściwościach filtracyjnych. Łączy w sobie duże wytrzumałości, które zapewnia warstwa ochronna i właściwości filtracyjne zapewniane przez drugą z warstw. Geowłóknina Polyfelt F wykonana jest z ci±głych włókien polipropylenowych stabilizowanych pzreciw pronieniowaniu UV.

Aprobata techniczna
ITB Nr AT-15-4184/2000

Typar

wstaw zdjecie
nazwa:
Typar
grupa:
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl


Prowadzimy w naszej firmie skład fabryczny, w którym znajdują się wszystkie geowłókniny Typar SF firmy DuPont. Oferujemy stosownie do potrzeb rozmiary rolek od 2,1m do 5,2m.  
Typar SF to geowłóknina polipropylenowa z termicznie utwardzanych włókien ciągłych, stabilizowana przeciw działaniu promieni UV.
Do najważniejszych zalet gwarantujących optymalne wykorzystanie geowłóknin Typar SF należą:
 • wysoka zdolność pochłaniania energii,
 • wysoki początkowy moduł sztywności,
 • wysokie wydłużenie przy zerwaniu (>50%),
 • długotrwała filtracja (geowłóknina nie ulega zamuleniu),
 • wysoka jednorodność struktury materiału. 

Geowłókniny Typar pełnią wszelkie funkcje zwiazane z separacją, filtracją, drenażem, ochroną i stabilizacją.

Pod nazwą handlową Naptex oferujemy geowłókniny o szerokości 0,5 i 1,0m. Ich podstawowe zastosowanie to przede wszystkim:

 • systemy przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • chodniki, alejki, ścieżki,
 • drenaż ścian fundamentów,
 • drenaż nawadniający, rozsączający,
 • podjazdy, parkingi,
 • baseny ogrodowe,
 • tarasy.

Polyfelt Rock PEC


nazwa:
Polyfelt Rock PEC
grupa:
geowłókniny wzmacniane
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl


Geokompozyt Polyfelt Rock PEC to geowłóknina polipropylenowa dodatkowo wzmacniana jednokierunkowo lub dwukierunkowo wiązkami włókien poliestrowych.

Geokompozyt Polyfelt Rock PEC przeznaczony jest do stosowania w inżynierii komunikacyjnej do: separacji warstw wykonanych z gruntów lub kruszyw o różnym uziarnieniu, wzmacniania słabego podłoża nasypów i wałów, budowy placów, parkingów, dróg tumczasowych i leśnych, wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej, budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych, osłony geomembran przed uszkodzeniami mechanicznymi i innych.

Aprobata Techniczna:
IBDiM nr AT/2002-04-0245

Geohydrolex i Geolex 

wstaw zdjecie
nazwa:
Geohydrolex i Geolex 
grupa:
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl


Geowłoknina Geohydrolex jest wytwarzana w postaci płaskiego wyrobu włókienniczego barwy białej uzyskanego metodą igłowania wodnego ciętych włókien poliestrowych.

Geowłknina Geolex 154 jest wytwarzana w postaci płaskiego wyrobu włokienniczego barwy białej uzyskanego metodą igłowania mechanicznego ciętych włokien polipropylenowych lub poliestrowych.

Aprobata Techniczna Nr At/2000-04-0815