Lotrak

wstaw zdjecie
nazwa:
Lotrak
grupa:
polipropylenowa
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl


 Geotkanina Lotrak wytwarzana jest techniką tkacką z czarnych tasiemek polipropylenowych, z dodatkiem stabilizatora zwiększającego odporność na działanie promieniowania ultrafioletowego.

1)S tosuje się ją jako separacja orza wzmocnieinie przy stabilizacji gruntu.
2) Wykonywania warstw odcinających i rozdzielających między gruntem
    drobnoziarnistym a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni.
3) Budowy placów postojowych, parkingów , dróg tymczasowych, leśnych i
    rolniczych.
4) Budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych.
5) Wzmacniania poboczy dróg.
6) Osłony systemów drenarskich.

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2004-04-1630.

Terralys - LF

wstaw zdjecie
nazwa:
Terralys - LF
grupa:
polipropylenowa
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski
0 58 667 45 05
502 039 644
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl


Geotkaniny TERRALYS to materiały tkane, wykonane z włókien polipropylenowych charakteryzujące się wysoką, jednakową w obu kierunkach wytrzymałością przy zachowaniu niewielkiej wydłużalności.

Geotkaniny nie ulegają rozkładowi w środowisku gruntowo - wodnym, zachowują swoje właściwości w temperaturze poniżej 0oC, są nietoksyczne dla środowiska naturalnego i nieszkodliwe dla wody pitnej a także mają zwiększoną odporność na działanie promieni ultrafioletowych.

Stosuje się je jako separacja orza wzmocnieinie przy stabilizacji gruntu.

Certyfikat CE nr 1137-CPD-613

Trace Plastics

wstaw zdjecie
nazwa:
Trace Plastics
grupa:
polipropylenowa
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl


 Geotkanina Trace Plastics wytwarzana jest techniką tkacką z czarnych tasiemek polipropylenowych.

1) Stosuje się ją jako separacja orza wzmocnieinie przy stabilizacji gruntu.
2) Wykonywania warstw rozdzielających między gruntami lub kruszywami o
    różnym użarnieniu.
3) Budowy placów postojowych, parkingów , dróg tymczasowych, leśnych.
4) Budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych.
5) Wzmacniania poboczy dróg.
6) Osłony systemów drenarskich.

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2004-04-1630.

Propex 

wstaw zdjecie
nazwa:
Propex 
grupa:
polipropylenowa
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl

Geotkaniny Propex charakteryzują się szerokim przekrojem wytrzymałości na rozciąganie - od 18 do 126 kN/m.

Kortex 

wstaw zdjecie
nazwa:
Kortex 
grupa:
polipropylenowa i poliestrowa
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
o 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl

Geotkaniny Kortex nadają się do stosowania w budownictwie ziemnym, szczególnie do zbrojenia podłoży nawierzchni drogowych, kolejowych i lotniskowych, dróg gruntowych, stromych zboczy, skarp, ścian oporowych, wałów przeciwpowodziowych i dźwiękochłonnych a także do naprawy osuwisk oraz zabezpieczania skarp i zboczy przed erozją. 

Geolon 

wstaw zdjecie
nazwa:
Geolon 
grupa:
polipropylenowa
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58  667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.plGeotkanina Geolon Pet jest produkowana z wiązek włókien ciągłych ułożonych prostopadle i wzajemnie połączonych przeplotem z żyłki.

Zastosowanie:

1) Wzmacnianie i separacja nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu.

2) Budowa nasypów zbrojonych i konstrukcji oporowych.

3) Separacja osuwisk.

4) Zbrojenie podstawy nasypów opartych na palach wzmacniających słabe podłoże.

5) Wzmacnianie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych.

Aprobata Techniczna Nr AT/2001-04-1056