Auto - Grid


nazwa:
Auto - Grid
grupa:
geosiatka o sztywnych węzłach
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski
(058) 66 74 505
502 039 644
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl


Auto-Grid jest geosiatką o sztywnych węzłach o strukturze rusztu wyprodukowaną z pasma polipropylenu, w taki sposób, że powstała struktura jest zorientowana w dwóch kierunkach. Węzły siatki są sztywne i stanowią integralny element struktury siatki. Przekrój żeber siatki jest prostokątny przez co pozwala na zazębienie pomiędzy ziarnami kruszywa i siatką. Oczka geosiatki są sztywne tj. po przyłożeniu siły ukośnej w stosunku do kierunku produkcji siatki zachowują swój kształt. Geosiatka ma gwarantowaną 50 letnią odporność na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie (4 < PH < 9) w temperaturze < 25oC. Polimer tworzący geosiatkę zawiera 2% sadzy węglowej zatrzymującej negatywne działanie promieniowania UV (inhibicja).

Geosiatka Auto-Grid przeznaczona jest do wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym do: wzmacniania słabego podłoża nasypów i wałów, budowy placów, parkingów, dróg tumczasowych i leśnych, wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej, budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych i innych.
W zależności od wytrzymałości na rozciąganie rozróżniamy trzy rodzaje geosiatek: 20-20, 30-30 i 40-40.

Certyfikaty CE
0338-CPD-257
0338-CPD-258
0338-CPD-259

Tensar


nazwa:
Tensar
grupa:
geosiatka o sztywnych węzłach
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski
(058) 66 74 505
502 039 644
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl


Geosiatka Tensar o sztywnych węzłach powstaje z rozciąganego w odpowiednio podwyższonej temperaturze perforowanego pasma materiału polimerowego.
Wyróżnia się sześć odmian geosiatki Tensar z polipropylenu i oznaczonych symbolami producenta: SS20, SS30, SS40, SS LA20, SS LA30, ER200 oraz dziewięć odmian geosiatki Tensar z polietylenu o wysokiej gęstości oznaczonych symbolami producenta: GM4, SR55, SR80, SR110, 40RE, 55RE, 80RE, 120RE, 160RE.

Geosiatka Tensar przeznaczona jest do wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym do: wzmacniania słabego podłoża nasypów i wałów, budowy placów, parkingów, dróg tumczasowych i leśnych, wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej, budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych i innych.

Polyfelt Rock GX


nazwa:
Polyfelt Rock GX
grupa:
geosiatka o węzłach przeplatanych
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski
0 58 667 45 05
502 039 644
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl


Geosiatka Polyfelt Rock GX jest wytwarzona z wysokowytrzymałych włókien poliestrowych. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie i stanowi doskonałe zbrojenie w przypadku gruntów niespoistych, gruboziarnistych. Geosiatka jest pokryta w procesie technologicznym powłoką polimerową PCV barwy czarnej, stabilizującą strukturę geosiatki i zwiększającą odporność na działanie promieni UV.
Obszar zastosowań geosiatek polyfelt.Rock GX obejmuje:
- zbrojenie warstwy nośnej
- konstrukcje z gruntów zbrojonych
- stabilizację podłoża oraz
- skarp, składowisk odpadów i zbiorników wodnych.

Certyfikat CE
0334-CPD-001

Certus A

wstaw zdjecie
nazwa:
Certus A
grupa:
geosiatki do warstw bitumicznych
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl

Geosiatki Certus A mają następujące zastosowanie:

 • wzmacnianie bitumicznych warstw jezdnych drogowych,
 • wzmacnianie nawierzchni w miejscach szczególnie narażonych na destrucyjne oddziaływania pojazdów,
 • naprawa nawierzchni bitumicznych z poprzecznymi spękaniami tzw. odbitymi i spękaniami typu zmęczeniowego,
 • przy poszerzaniu dróg,
 • zbrojenie na styku ze starą nawierzchnią,
 • zbrojenie na złączach roboczych.


 DROG -GLASS  

wstaw zdjecie
nazwa:
 DROG -GLASS  
grupa:
geosiatki z włókien szklanych
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl

Geosiatka o otwartych oczkach, dużej wytrzymałości na rozciąganie, odporności na wysokie temperatury. Wykonana jest z włókien szklanych i pokryta polimeroasfaltem lub żywicą butadienowo - styrenową.

W budownictwie drogowym geosiatki pełnią rolę:

1) Warstwy separacyjnej ( w ograniczonym zakresie).

2) Warstwy zapobiegającej lub opóźniającej propagację spękań odbitych.

3) Warstwy zmniejszającej głębokość kolein w nawierzchniach nieulepszonych i nawierzchniach bitumicznych.

4) Warstwy wzmacniającej konstrukcję nawierzchni, dzięki czemu grubośc warstw konstrukcyjnych może być mniejsza.

Glasstar 

wstaw zdjecie
nazwa:
Glasstar 
grupa:
geosiatki z włókien szklanych
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl

Geosiatki GLASSTAR wykorzystywane są w budownictwie drogowym.

Pod tą samą nazwą występują również kompozyty czyli połączenia siatki szklanej jednostronnie lub dwustronnie z geowłókniną.

Tenax 

wstaw zdjecie
nazwa:
Tenax 
grupa:
geosiatka o sztywnych węzłach
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17Geosiatka TENAX o sztywnych węzłach jest wytwarzana metodą wytłaczania polipropylenu lub polietylenu wysokiej gęstości za pomocą głowicy pulsacyjnej w procesie ciągłym.

Wyróżnia się jedenaście jednokierunkowych odmian geosiatki Tenax wykonanej z polietylenu wysokiej gestości, np. TT SAMP 060, TT SAMP 120.

Wyróżnia się osiem dwukierunkowych odmian geosiatki Tenax wykonanej z polipropylenu, np. LBO SAMP 220, LBO SAMP 330.

Zastosowanie:

1) Wzmacniania słabego podłoża nasypów komunikacyjnych.

2) Ograniczenia destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg.

3) Budowy dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych.

4) Budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych.

5) Stabilizacji osówiisk.

6) Budowy placów postojowych i parkingów.

7) Wzmacniania poboczy dróg.

Aprobata Techniczna Nr AT/2001-04-1065

Armatex

wstaw zdjecie
nazwa:
Armatex
grupa:
geosiatki do warstw bitumicznych
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.plSiatka Armatex wytwarzana jest z wiązek włokien poliestrowych tworzących oczka siatki, przeplatanych w węzłach. Płaska struktura siatki jest pokrywana w procesie technologicznym emulsją akrylową lub PCV.

Siatka Armatex jest przeznaczona do wykorzystywania w budownictwie drogowym jako warstwa pośrednia w nawierzchniach bitumicznych. Wzmacnia nawierzchnię jezdni i zapobiega spękaniom odbitym.

Może służyć jako warstwa pośrednia, odprężająca gdy np. spękania mają charakter zmęczeniowy lub jako przykrycie szczelin podłużnych na poszerzeniach jezdni lub pomiędzy jezdnią a nowym poboczem.

E`Grid 

wstaw zdjecie
nazwa:
E`Grid 
grupa:
geosiatka o sztywnych węzłach
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17

Geosiatka E`Grid wytwarzana jest w dwóch rodzajach:

- siatka jednokierunkowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, np. 50R, 65R czy 130R,

- siatka dwukierunkowa wykonana z polipropylenu, np. 2020, 3030, 3030L.

E-Grid jest przeznaczona w inżynierii komunikacyjnej do:
 • wzmacniania słabego podłoża nasypów komunikacyjnych,
 • budowy dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych,
 • wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw podbudowy,
 • budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych,
 • stabilizacji osuwisk,
 • budowy placów postojowych i parkingów,
 • wzmacniania poboczy dróg.

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2007-03-2172

Certus G 

wstaw zdjecie
nazwa:
Certus G 
grupa:
geosiatka o węzłach przeplatanych
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
058 66 74 517
t.bemben@surtex.gdynia.plGeosiatki poliestrowe przeznaczone sa do wykorzystania w celu wzmacniania, stabilizacji i zbrojenia gruntów. Wykonane sa z włókien poliestrowych bardzo wysokiej wytrzymałości. Występuje wiele odmian w zależności od wytrzymałości na rozciaganie i masę powierzchniową.

Szczególnie przydatne są w następujących zastosowaniach;

1) wzmacniania słabego podłoża nasypów komunikacyjnych

2) wzmacniania poboczy dróg i skarp

3) budowy placów postojowych i parkingowych

4) stabilizacji osuwisk

5) budowy nasypów i konstrukcji oporowych

6) zbrojenia podbudowy dróg

7) budowy tymczasowych dróg leśnych i rolniczych

Armatex G

wstaw zdjecie
nazwa:
Armatex G
grupa:
geosiatki o węzłach przeplatanych
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski
502-039-644
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl
Geosiatka Armatex G wykorzystywana jest w budownictwie komunikacyjnym do:
 • wzmacniania słabego podłoża nasypów komunikacyjnych,
 • budowy dróg tymczasowych, lesnych i rolniczych,
 • wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych,
 • podbudowy podatnej,
 • budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych,
 • stabilizacji osuwisk,
 • budowy placów postojowych i parkingów,
 • wzmaciania poboczy dróg i skarp.

Geosiatki Armatex G, przeplatane w węzłach i równomiernej strukturze oczek, wytwarzane są w postaci płaskiej struktury tkanej z włókien poliestrowych długich o wysokiej wytrzymałości. Geosiatki te są dodatkowo pokryte cienką warstwą tworzywa termoplastycznego z PCW.Tensar typ AR 

wstaw zdjecie
nazwa:
Tensar typ AR 
grupa:
geosiatka do warstw bitumicznych
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski
502-039-644
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl

Geosyntetyki Tensar są przeznaczone do zbrojenia warstw asfaltowych nawierzchni komunikacyjnych autostrad, dróg, ulic, lotnisk itp. dla każdej kategorii ruchu. Służą do zbrojenia nawierzchni na całej budowanej powierzchni jak i miejscowo.

Geosiatka AR występuje w postaci płaskiego wyrobu syntetycznego koloru czarnego o sztywnych węzłach wytwarzanego z dwukierunkowo rozciąganego, perforowanego pasma polipropylenu.

Glasgrid 

wstaw zdjecie
nazwa:
Glasgrid 
grupa:
geosiatka z włókien szklanych
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski
502-039-644
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl


Służą do wzmacniania warstw bitumicznych. Włókna tworzą nici zbrojeniowe, które przez wzdłużne i poprzeczne ułożenie tworzą oczka, w skrzyżowaniach nici są związane, wiązanie te nie usztywniają węzłów. Geosiatki Glasgrid są powleczone asfaltem.

Glasphalt G

wstaw zdjecie
nazwa:
Glasphalt G
grupa:
geosiatka do warstw bitumicznych
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski
502 039 644
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl

Siatka do zbrojenia warstw nawierzchnii asfaltowych wykonana z włókine szklanych wstepnie powlekana warstwą bitumiczną z jednostronną posypką z piasku kwarcowego. Stosowana jest do wzmacniania tych nawierzchnii, zapobiega uszkodzeniom i trwałym deformacjom.