Polyfelt PGM 14


nazwa:
Polyfelt PGM 14
grupa:
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl


 Polyfelt to dwie grupy materiałów:


Geowłóknina Polyfelt PGM 14 - jest to mechanicznie wzmocniona geowłóknina z
włókien ciągłych, z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV.
Stosuje się je pod warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych układanych na gorąco w nawierzchniach komunikacyjnych podatnych lub półsztywnych dróg, autostrad, lotnisk, ulic, chodników itp. dla każdej kategorii ruchu.

IBDiM Nr AT/2003-04-0246,
Zmiana nr 1/2004 do AT/2003-04-0246

GEO_GRID

wstaw zdjecie
nazwa:
GEO_GRID
grupa:
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.plGeosiatka GEO-GRID produkowana jest z włókien szklanych. Nici osnowy i wątku tworzą oczka siatki o wymiarze 25,4 mm x 25,4 mm. Sposób przeplotu nici geosiatki umiżliwia ich wzajemne przesuwanie się względem siebie.W celu poprawy przyczepności do starych i nowych  warstw asfaltowych nici geosiatki otoczone są asfaltem modyfikowanym.

Geosiatka GEO-GRID przeznaczona jest do zbrojenia warstw asfaltowych nawierzchni podatnych lub pólsztywnych na drogach i chodnikach. Zbrojenie można stosować w remontowanych lub nowo budowanych nawierzchniach, na całej szerokości jezdni, na samym poszerzeniu bądź w miejscu  spodziewanej propagacji spękań. Zaleca się stosowanie geosiatek GEO-GRID do zbrojenia konstrukcji pod warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych układanych na gorąco.

Powleczone asfaltem nici geosiatki GEO-GRID są odporne na działanie temperatury do + 240C.

APROBATA TECHNICZNA Nr AT/2005-03-1859