płaskie


nazwa:
płaskie
grupa:
Geomembrany
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
(058) 66 74 517
t.bemben@surtex.gdynia.pl


Geomembrany płaskie wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD lub HDPE) lub polichlorku winylu (PCV lub PCW). Występują w grubościach od 0,7 do 2,5 mm gładkie lub jedno lub dwustronnie teksturowane (szorstkie).

  Płaskie geomembrany przeznaczone są głównie do:


  • uszczelnienia składowisk odpadów komunalnych, z tym że do uszczelnienia dna i skarp składowiska może być stosowania wyłącznie geomembrana 2,0mm, a do uszczelnienia powierzchniowego - geomembrany o grubości min 1,5mm.
  • wykonania uszczelnień w obrębie obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych (przy założeniu okresowego działania tych czynników) - geomembrany o grubości min 1,5 mm.
  • uszczelnienia zbiorników retencyjnych i odparowujących.
  • uszczelnienia budowli inzynierskich, w tym hydrotechnicznych.

z wytłoczeniami 

wstaw zdjecie
nazwa:
z wytłoczeniami 
grupa:
Geomembrany
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
058 66 74 517
t.bemben@surtex.gdynia.plFolia z wytłoczeniami z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE).

Zastosowanie:

1) do wykonywania przesłon oddzielających grunt od budowli, umozliwiających szybkie odprowadzenie wody przesiąkającej z gruntu oraz ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi warstw izolacyjnych elementów budowli mających kontakt z gruntem.

2) jako element izolacji osłaniający warstwę izolacyjną.

3) do budowy rowów odwadniających, pod warunkiem zapewnienia stateczności warstwy zasypki przykrywającej folię oraz zabezpieczenia folii przed uniesieniem w wyniku działania siły wyporu wody znajdującej się poniżej folii.

4) jako najlepsza ochrona na dachu zielonym oraz w konstrukcjach mostowych, folia gromadzi i reguluje gospodarkę wodną na dachu i zabezpiecza w ten sposób przed przegrzaniem - dodatkowo folie perforowane umożliwiają oprócz gromadzenia wody również usuwanie jej nadwyżek.

Folie wytłaczane są odporne chemicznie oraz na wpływ grzybów i bakterii.