taboss

geokrata
nazwa:
taboss
grupa:
Geokraty
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski
Tel(058)  66 74 505
502 039 644
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl


          

Geokrata Taboss jest wykonana z zespołu taśm z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), dwustronnie teksturowanych, połączonych seriami głębokich, ultradzwiękowych zgrzein punktowych, rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do wzdłużnych o

Geokrata stosowana jest w konstrukcjach dróg, nasypów, stromo Zastosowanie do nachylonych skarp i zboczy, systemów drenażowych i dróg tymczasowych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Pełni funkcje wzmocnienia słabych podłoży gruntowych i konstrukcji skarp i nasypów oraz umocnienia przeciw erozyjnego powierzchni skarp kanałów, cieków i zbiorników.

Wysokość geokraty, równa szerokości taśm, wynosi 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm lub 300 mm.

Geokrata produkowana jest w odcinkach zwanych sekcjami. Standardowo, wymiary sekcji wynoszą:

- małe komórki   2,60m x 6,20m = 16,12m2

- duże komórki   2,60m x 12,40m = 32,24m2

Aprobata Techniczna Nr AT/2007-03-1216

geoweb 

wstaw zdjecie
nazwa:
geoweb 
grupa:
Geokraty
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski
502-039-644
M.suchodolski@surtex.gdynia.pl


Geokraty GEOWEB wykonane są z zespołu taśm z polietylenu o dużej gęstości, zabezpieczone przed działaniem promieniowania UV.

Geokrata stosowana jest w konstrukcjach dróg, nasypów, stromo Zastosowanie do nachylonych skarp i zboczy, systemów drenażowych i dróg tymczasowych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Pełni funkcje wzmocnienia słabych podłoży gruntowych i konstrukcji skarp i nasypów oraz umocnienia przeciw erozyjnego powierzchni skarp kanałów, cieków i zbiorników.

Wysokość geokraty, równa szerokości taśm, wynosi 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm lub 200 mm.
Geokrata produkowana jest w odcinkach zwanych sekcjami. Standardowo, wymiary sekcji wynoszą:

- małe komórki (GWS+)   2,50m x 8,00m = 20m2

- duże komórki (GWL+)    2,50m x 16,00m = 40m2

Aprobata techniczna nr AT/2007-03-1212