Glasstex 

wstaw zdjecie
nazwa:
Glasstex 
grupa:
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl

Geokompozyt Glasstex jest wytwarzany w postaci płaskiego wyrobu kompozytowego uzyskanego z połaczenia metową przeplotu dzianinowego siatki szklanej z podkładem stabilizującym jej strukturę wykonanym z włókniny polipropylenowej. Geokompozyt Glasstex produkowany jest w dwóch odmianach oznaczonych symbolami: P50 i P100. W symbolu odmiany liczby oznaczają nominalną wytrzymałosć na rozciąganie w kierunku wzdłuż i w poprzek pasma.
          Poszczególne odmiany geokompozytu Glasstex przeznaczone są do stosowania w inżynierii komunikacyjnej jako warstwy pośrednie w nawierzchniach bitumicznych zmniejszające propagację spękań odbitych od podbudowy i przy poszerzeniach istniejących jezdni oraz zapobiegajace przenikaniu wody przez spekaną konstrukcję nawierzchni.

Glasstar 

wstaw zdjecie
nazwa:
Glasstar 
grupa:
kontakt handlowy:
Tomasz Bemben
0 58 667 45 17
t.bemben@surtex.gdynia.pl


Geokompozyt GLASSTAR składa się z geosiatki szklanej i geowłókniny polipropylenowej zespolonej z geosiatką jednostronnie lub dwustronnie. Przeznaczony jest do stosowania pod warstwami lub między warstwami afaltowymi nawierzchni.

Dostępne są również wyłącznie siatki szklane wystepujące pod tą samą nazwą. 

GEO - GLASS

wstaw zdjecie
nazwa:
GEO - GLASS
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski
502-039-644
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl

Geokompozyty szklano - poliestrowe (GEO - GLASS) jednostronnie lub dwustronnie oklejone włókniną poliestrową. Stosowane w budownictwie drogowym.

Tensar ARG 

wstaw zdjecie
nazwa:
Tensar ARG 
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski/strong>
502-039-644

Geosyntetyk Tensar ARG jest geokompozytem geosiatki i geowłókniny. Jest to geosiatka AR termicznie połączona jednostronnie z geowłókniną igłowaną, polipropylenową lub poliestrową.

Polyfelt PGM G 

wstaw zdjecie
nazwa:
Polyfelt PGM G 
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski
502-039-644
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl


Geokompozyt Polyfelt PGM G - to geowłóknina Polyfelt PGM 14 i przyszyta do niej z jednej strony siatka z włókien szklanych.
Stosuje się go pod warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych układanych na gorąco w nawierzchniach komunikacyjnych podatnych lub półsztywnych dróg, autostrad, lotnisk, ulic, chodników itp. dla każdej kategorii ruchu.

Armatex RS

wstaw zdjecie
nazwa:
Armatex RS
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski
502-039-644
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl

Geokompozyt Armatex RS stanowi trwałe połączenie geosiatki Armatex i geowłókininy poliestrowej. Używany do wzmacniania nawierzchni jezdni i zapobiegania spękaniom odbitym. Dzięki obecności geowłókniny kompozyt opóźnia występowanie na powierzchni renowacyjnej, bitumicznej warstwy ścieralne - spękań odbitych.