W-4250, W-4250M 

wstaw zdjecie
nazwa:
W-4250, W-4250M 
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski
502-039-644
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl


Są to wielowarstwowe materiały hydrotechniczne spełniające następujące funkcje:

 • drenaż - zbieranie opadów atmosferycznych i wód gruntowych oraz ich przenoszenie w płaszczyźnie geowłókniny,
 • filtracja - zatrzymywanie gruntu przy przemieszczaniu się wód grutnowych,
 • ochrona - zapobieganie miejscowemu uszkadzaniu systemu geotechnicznego,
 • wzmocnienie - mechaniczna poprawa własności gruntu,
 • rozdzielenie - zapobieganie mieszaniu gruntów o różnych strukturach.

Terradrain

wstaw zdjecie
nazwa:
Terradrain
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski
502-039-644
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl

Terradrain to przestrzenna mata drenażowo - ochronna, powstała ze splątania włókien polipropylenowych. Stosuje się ją jako warstwę drenażową przy realizacji budynków, murów oporowych, tuneli, przyczółków mostowych, składowisk odpadów, boisk sportowych, dachów zielonych i jako ochronę izolacji przeciwwodnych.

Interdrain 

wstaw zdjecie
nazwa:
Interdrain 
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski
502 039 644
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl


Geokompozyt Interdrain przeznaczony jest do:

 • odwadniania fundamentów, ścian oporowych, przyczółków, obudów tuneli,
 • formowania warstw drenażowych pionowych i poziomych,
 • formowania pionowych żeber drenów opaskowych,
 • ochrony uszczelnień z geomembran.

B1000, B2000 

wstaw zdjecie
nazwa:
B1000, B2000 
kontakt handlowy:
Mirosław Suchodolski
502 039 644
m.suchodolski@surtex.gdynia.pl


Zalety geokompozytu:

 • nie ulega zgnieceniu, odporny na przyrastanie korzeni,
 • niska waga rolek,
 • pozwaka komponować strukturę drenażu ciągłego przy łatwym układaniu dzięki swojej giętkości i wystającym pasom geowłókniny zakładowej,
 • łatwy do cięcia,
 • żadnych uwarunkowań pogodowych do prowadzenia prac montażowych,
 • nie ulega biodegradacji,
 • odporny na czynniki chemiczne.


Geokompozyty B1000 i B2000 służą zarówno do drenażu pionowego jak i poziomego.