Taśma Denso

wstaw zdjecie
nazwa:
Taśma Denso
grupa:
Taśmy antykorozyjne
kontakt handlowy:
Ewa Świderska
tel 058
667 45 08/09


 Taśma Denso

Taśma izolacyjno-antykorozyjna do bezpośredniego stosowania w warunkach warsztatowych, polowych przy usuwaniu awarii, przy dużym zawilgoceniu.
Taśma składa się tkaniny nasyconej masą impregnacyjną. 
Standartowy wymiar rolki:
- szerokość - 15cm
- długość - 20 m
Taśma nawinięta jest na gilzę papierową i zawinięta w folię.
Pakowana po 60 rolek w kartonie
Zastosowanie:
- izolacja rurociągów stalowych instalowanych w ziemi, pomieszczeniach
  wilgotnych, w miejscach gdzie wystepują różnice temperatur
- izolowanie armatury stalowej, połączeń kołnierzowych i spawanych
- ochrona urządzeń i elementów stalowych na czas transportu i składowania
- izolacja antykorozyjna i przeciwwilgociowa w tunelach, przepustach i innych
  przejściach podziemnych
Własości użytkowe:
- łatwe modelowanie w warunkach polowych i warsztatowych
- uszczelnianie przez penetrację szczelin syciwem taśmy
- dobra przyczepność do gładkich i chropowatych powierzchni metalowych i
  betonowych
- odporność wykonanych powłok na słoną wodę
- wieloletnia trwałość i odporność na butwienie
- temperatura pracy do 60 0C