Hydrauliczne przewody giętkie


nazwa:
Hydrauliczne przewody giętkie
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


HYDRAULICZNE PRZEWODY GIĘTKIE

ZN-91/MP-G/Bd-56

  KONSTRUKCJA


Przewód hydrauliczny giętki stanowi wąż gumowy do urządzeń hydraulicznych z 1- lub 2- oplotami z drutu stalowego- wg PN-91 /C-94250/60, z trwale zamocowanymi przyłączkami metalowymi na obu końcach.

  ZAKRES STOSOWANIA


Przewody hadrauliczne giętkie mogą być stosowane w napędach i sterowaniach hydraulicznych, w których jako czynnik roboczy stosuje się oleje mineralne, emulsje wodno-olejowe, wodne roztwory glikolu oraz wodę.


  TEMPERATURA PRACY


Od - 40 do + 100° C

  RODZAJE PRZYŁĄCZEK


 • A - prosta z końcówką płaską
 • B - prosta z końcówką kulistą
 • C - prosta z końcówką gniazdową (24°)
 • D - prosta z końcówką stożkową (24°)
 • E - wygięta (90°) z końcówką stożkową (24°)

DANE TECHNICZNE

Średnica nominalna
przelotu
mm
Ciśnienie
robocze
MPa
Ciśnienie
rozrywające
MPa
Gwint
przyłączeniowy
Rodzaj
przyłączki
Najmniejszy
promień zgięcia
mm
Długość
L
mm

6
22,5
90
M14x1,5
A,B,C
100
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
2800
3150
3550
4000
4500
5000
M18x1,5
D
40,0
160
M18x1,5
A,B,C,D
8
21,5
86
M16x1,5
A,B,C
115
M22x1,5
D
35,0
140
M22x1,5
A,B,C,D
10
18,0
72
M18x1,5
A,B,C
130
M22x1,5
D
33,0
132
M20x1,5
A,B,C
M22x1,5
E
M24x1,5
A,B,C,D
12
16,0
64
M22x1,5
A,B,C
180
M24x1,5
D,E
27,5
110
M24x1,5
E
M30x2
A,B,C,D
16
13,0
52
M27x2
A,B,C
200
M30x2
D
25,0
100
M27x1,5
A,B,C
M36x2
A,B,C,D
20
10,5
42
M30x2
A,B,C,D,E
240
21,5
86
M30x2
A,B,C,D,E
M33x2
A,B,C
M33x1,5
A,B,C
25
8,8
35,2
M36x2
A,B,C,D,E
300
16,5
66
32
6,3
25,2
M45x2
A,B,C,D,E
420
12,5
50
Dopuszcza się produkcję przewodów o innych długościach.

Przewody z tworzywa fluorowego PTFE


nazwa:
Przewody z tworzywa fluorowego PTFE
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


  KONSTRUKCJA


Przewód stanowi wąż z tworzywa fluorowego PTFE z zewnętrznym oplotem z drutu ze stali nierdzewnej, z trwale zamocowanymi przyłączkami metalowymi na obu końcach.

 • Warstwa wewnętrzna - tworzywo fluorowe (PTFE), odporne na działanie prawie wszystkich agresywnych produktów chemicznych, pary wodnej, działanie światła i warunków atmosferycznych, niskich i wysokich temperatur, niepalne.
 • Warstwa zewnętrzna - pojedynczy oplot z drutu ze stali nierdzewnej.
 • Przyłączki - proste z końcówką kulistą, stalowe, ocynkowane do przewodów przeznaczonych do nie agresywnych chemikaliów lub ze stali nierdzewnej do agresywnych produktów chemicznych i pary wodnej.  ZAKRES STOSOWANIA


Przewody mogą być stosowane do prawie wszystkich agresywnych produktów chemicznych, pary wodnej o temp. 200° C (maksymalne ciśnienie pary nasyconej 1,5 MPa), gazów (oprócz trójfluorku chloru i fluoru) w zakresie ciśnień roboczych 3,5 do 10,5 MPa. Przewodów nie należy stosować do stopionych lub rozpuszczonych metali alkalicznych.

  TEMPERATURA PRACY


Od - 60 do + 250° C

DANE TECHNICZNE
Średnica
nominalna
DN
Ciśnienie
robocze
MPa
Gwint
przyłączeniowy
d
Najmniejszy
promień zgięcia
mm

6
10,5
M14x1,5
75
8
10,5
M16x1,5
100
10
10,5
M20x1,5
120
M18x1,5
12
10,0
M22x1,5
140
16
7,0
M27x2
160
20
6,5
M30x2
200
25
4,5
M36x2
250
32
3,5
M45x2
350
Długość przewodów (L) - wg uzgodnienia między producentem i odbiorcą,max 20m.

Węże do cieczy spożywczych


nazwa:
Węże do cieczy spożywczych
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE DO CIECZY SPOŻYWCZYCH


PN-75/C-94250/45

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna - guma barwy białej z kauczuku naturalnego i syntetycznego,
 • posiadająca atest PZH.
 • Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego.
 • Węże mogą być zabezpieczone zewnętrzną spiralą z drutu.
  TEMPERATURA PRACY


Od - 30 do + 60° C

DANE TECHNICZNE

Średnica wewnętrzna
mm

Największa średnica zewnętrzna
mm

Ciśnienie robocze
MPa

Ciśnienie rozrywające
MPa
Długość
m

25 +/
+/-1,25
39
0,6
1,6
Max 20
31,5
49
40 +/

+/-1,50

56
50
69
63
80
80
+/-2,00
100
Max 10

Węże gumowe do benzyny i olejów


nazwa:
Węże gumowe do benzyny i olejów
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07

  KONSTRUKCJA

 


 • Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie olejów.

 • Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego.

 • Warstwa zewnętrzna może być wykonana z gumy odpornej na działanie ozonu.

 • Węże mogą być zabezpieczone zewnętrzną spiralą z drutu.

  TEMPERATURA PRACY


Od - 30 do + 60° C

DANE TECHNICZNE
średnica wewnętrzna
mm
Największa średnica zewnętrzna
mm
Ciśnienie robocze
MPa
Ciśnienie rozrywające
MPa
Długość
m

typ 6
typ 16
typ 6
typ 16
typ 6
typ 16
typ 6
typ 16
12,5
+/-0,75
24
27
0,6
1,6
1,9
5,0
max 20
16
30
30
20
34
36
25
+/-1,25
42
42
31,5
50
54
40
+/-1,50
52
62
50
66
74
63
78
-
-
-
80
+/-2,00
97
max 10

Węże gumowe do gazu propan-butan


nazwa:
Węże gumowe do gazu propan-butan
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE DO GAZU PROPAN-BUTAN

ZN-1/95/BZPG

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na przepuszczalność gazów węglowodorowych.
 • Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego lub nici syntetyczne.
 • Węże z przekładkami z kordu mogą być zabezpieczone zewnętrzną spiralą z drutu, a węże wzmocnione nićmi - oplotem z drutu.
  ZASTOSOWANIE


Węże przeznaczone są do przepływu gazów węglowodorowych: propanu, propano-butanu i butanu, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 2 MPa, w zakresie temperatur od - 30° C do  + 60° C.

DANE TECHNICZNE
Średnica wewnętrzna
mm
Największa Średnica zewnętrzna
mm
Najmniejszy promień zgięcia
mm
Ciśnienie robocze
MPa
Ciśnienie rozrywające
MPa
Długość
m
Wzmocnienie

4
+/-0,50
12,5
40
2
10
18 - 100
nici
5
13,5
50
6,3
+/-0,75
15,5
63
8
17,0
80
10
19,0
100
12,5
21,5
100
16
27,0
125
20
31,0
160
25
+/-1,25
43,0
200
2
10
18 - 100x)
nici lub kord włókienniczy
31,5
49,5
250
40
+/-1,50
58,5
320
2
10
18 - 20
kord włókienniczy
50
68,5
400
x) Długość węży z przekładkami kordowymi 18 - 20m.

Gumowe do kwasów i zasad


nazwa:
Gumowe do kwasów i zasad
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


GUMOWE DO KWASÓW I ZASAD

PN-86/C-94250/44

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku naturalnego i syntetycznego lub syntetycznego.
 • Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego.
 • Warstwa zewnętrzna może być wykonana z gumy odpornej na działanie ozonu.
 • Węże mogą być zabezpieczone zewnętrzną spiralą z drutu.

  ZAKRES STOSOWANIA


 • kwasu azotowego o stężeniu do 5%
 • kwasu solnego o stężeniu do 20%
 • kwasu siarkowego o stężeniu do 50%
 • kwasu octowego, wodnego roztworu wodorotlenku sodowego oraz wodnego roztworu amoniaku, o dowolnych stężeniach

  TEMPERATURA PRACY


Od - 30 do + 60 °C

DANE TECHNICZNE

Średnica
wewnętrzna
mm
Największa
średnica zewnętrzna
mm
Ciśnienie
robocze
MPa
Ciśnienie
rozrywajšce
MPa

Długość
m

12,5
ą0,75
24
0,6
1,6
max 20
16
ą0,75
29
0,6
1,6
max 20
20
ą0,75
33
0,6
1,6
max 20
25
ą1,25
39
0,6
1,6
max 20
31,5
ą1,25
49
0,6
1,6
max 20
40
ą1,50
56
0,6
1,6
max 20
50
ą1,50
69
0,6
1,6
max 20
63
ą1,50
80
0,6
1,6
max 20
80
ą2,00
100
0,6
1,6
max 10

Węże gumowe do pary wodnej nasyconej


nazwa:
Węże gumowe do pary wodnej nasyconej
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE DO PARY WODNEJ NASYCONEJ
PN-86/C-94250/42

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku naturalnego i syntetycznego lub syntetycznego.
 • Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego.
 • Warstwa zewnętrzna może być wykonana z gumy odpornej na działanie ozonu.
 • Węże mogą być zabezpieczone zewnętrzną spiralą z drutu.

  TEMPERATURA PRACY


Od - 30 do + 140 °C

DANE TECHNICZNE

Średnica
wewnętrzna
mm
Największa
Średnica zewnętrzna
mm
Ciśnienie
robocze
MPa
Ciśnienie
rozrywające
MPa

Długość
m

12,5
ą0,75
24
0,4
1,6
max 20
16
ą0,75
29
0,4
1,6
max 20
20
ą0,75
33
0,4
1,6
max 20
25
ą1,25
39
0,4
1,6
max 20
31,5
ą1,25
49
0,4
1,6
max 20
40
ą1,50
56
0,4
1,6
max 20
50
ą1,50
69
0,4
1,6
max 20
63
ą1,50
80
0,4
1,6
max 20
80
ą2,00
100
0,4
1,6
max 10

Węże gumowe do piaskowania


nazwa:
Węże gumowe do piaskowania
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE DO PIASKOWANIA

PN-78/C-94250/51

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku naturalnego i syntetycznego lub syntetycznego.
 • Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego.
 • Warstwa zewnętrzna może być wykonana z gumy odpornej na działanie ozonu.
 • Węże mogą być zabezpieczone zewnętrzną spiralą z drutu.

  TEMPERATURA PRACY


Od - 35 do + 60° C

DANE TECHNICZNE
Średnica wewnętrzna
mm
Największa Średnica zewnętrzna
mm
Ciśnienie robocze
MPa
Ciśnienie rozrywające
MPa
Długość
m

16
+/-0,75
33
0,8
3,2
max 20
20
37
25
+/-1,25
46
31,5
56
40
+/-1,50
58
50
68
63
85
0,4
1,6
max 10
80
+/-2,00
102

Węże gumowe do powietrznych układów


nazwa:
Węże gumowe do powietrznych układów hamulców
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE DO POWIETRZNYCH UKŁADÓW HAMULCÓW

PN-83/C-94251

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie olejów.
 • Wzmocnienie - pojedynczy oplot z nici syntetycznych.
 • Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie olejów i ozonu.

  ZAKRES STOSOWANIA


Węże są przeznaczone do przepływu zaolejonego powietrza, w układach hamulców powietrznych pojazdów samochodowych i przyczep.

  TEMPERATURA PRACY


Od - 40 do + 93° C

DANE TECHNICZNE

Średnica wewnętrzna
mm
Średnica zewnętrzna
mm
Ciśnienie robocze
MPa
Ciśnienie rozrywające
MPa
Minimalny promień zgięcia
mm
Długość
m

13 +/- 0,7
24 +/- 1
1
6,3
102
5 - 100

Węże gumowe do sprężonego powietrza


nazwa:
Węże gumowe do sprężonego powietrza
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA O CIŚNIENIU ROBOCZYM DO 2,5 MPa

ZN-2/95/BZPG

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego.
 • Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego lub nici syntetyczne.
 • Węże z przekładkami z kordu mogą być zabezpieczone zewnętrzną spiralą z drutu, a węże wzmocnione nićmi - oplotem z drutu.
  ZASTOSOWANIE


Węże przeznaczone są do sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym 1,0; 1,6 i 2,5 MPa, w zakresie temperatur od - 30° C do + 60° C

  TYPY WĘŻY


W zależności od ciśnienia roboczego i warunków użytkowania rozróżnia się sześć typów węży:

 • typ B - o maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,0 MPa,
 • typ B1 - o maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,0 MPa, olejoodporne,
 • typ C - o maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,6 MPa,
 • typ C1 - o maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,6 MPa, olejoodporne,
 • typ D - o maksymalnym ciśnieniu roboczym 2,5 MPa,
 • typ D1 - o maksymalnym ciśnieniu roboczym 2,5 MPa, olejoodporne.

DANE TECHNICZNE
Średnica
wewnętrzna
mm
Największa średnica zewnętrzna
mm
Ciśnienie robocze
MPa
Ciśnienie rozrywające
MPa
Długość
Wzmocnienie

typ
B i B1
typ
C i C1
typ
D
typ
D1
typ
B i B1
typ
C i C1
typ
D i D1
typ
B i B1
typ
C i C1
typ
D i D1
4
+/-0,50
-
-
12,5
-
1,0
1,6
2,5
5,0
8,0
12,5
18 - 100
nici
5
+/-0,50
-
-
13,5
-
1,0
1,6
2,5
5,0
8,0
12,5
18 - 100
6,3
+/-0,75
-
-
15,5
-
1,0
1,6
2,5
5,0
8,0
12,5
18 - 100
8
+/-0,75
-
-
17,0
-
1,0
1,6
2,5
5,0
8,0
12,5
18 - 100
10
+/-0,75
-
-
19,0
-
1,0
1,6
2,5
5,0
8,0
12,5
18 - 100
12,5
+/-0,75
21,5
21,5
21,5
21,5
1,0
1,6
2,5
5,0
8,0
12,5
18 - 201)
nici lub
kord
włókienniczy
16
+/-0,75
24,5
24,5
28,0
28,0
1,0
1,6
2,5
5,0
8,0
12,5
18 - 201)
20
+/-0,75
28,5
28,5
32,0
32,0
1,0
1,6
2,5
5,0
8,0
12,5
18 - 201)
25
+/-1,25
37,5
37,5
41,0
41,0
1,0
1,6
2,5
5,0
8,0
12,5
18 - 201)
31,5
+/-1,25
44,0
47,5
47,5
47,5
1,0
1,6
2,5
5,0
8,0
12,5
18 - 201)
40
+/-1,50
56,5
56,5
59,5
59,5
1,0
1,6
2,5
5,0
8,0
12,5
18 - 20
kord
włókienniczy
50
+/-1,50
66,5
66,5
69,5
69,5
1,0
1,6
2,5
5,0
8,0
12,5
18 - 20
63
+/-1,50
80,5
-
-
-
1,0
1,6
2,5
5,0
8,0
12,5
18 - 20
80
+/-2,00
98,0
-
-
-
1,0
1,6
2,5
5,0
8,0
12,5
18 - 20
1)Węże wzmocnione nićmi mogą mieć długość 18-100m.

Węże gumowe do sprężonego powietrza


nazwa:
Węże gumowe do sprężonego powietrza
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA TRUDNO PALNE I ANTYELEKTROSTATYCZNE


PN-86/C-94250/41 i WT-20/97/BZPG

 

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, antyelektrostatyczna.
 • Wzmocnienie - przekładki z kordu poliamidowego.
 • Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego trudno palna
  i antyelektrostatyczna.
 • Węże mogą posiadać zewnętrzną spiralę z drutu stalowego ocynkowanego, zabezpieczając przed deformacją oraz nadmiernym ścieraniem się warstwy zewnętrznej
  ZASTOSOWANIE


Węże służš do przepływu sprężonego powietrza w zakresie temperatur od -30 do +60 °C i sš przeznaczone do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach o stopniu "a", "b", "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

DANE TECHNICZNE
Średnica
wewnętrzna
mm
Największa średnica zewnętrzna
mm
Ciśnienie robocze
MPa
Ciśnienie rozrywające
MPa
Długość
m

20.0
+/-0,75
34
1,0
5,0
max 20
25.0
+/-1,25
42
1,0
5,0
max 20
31.5
+/-1,25
52
1,0
5,0
max 20
40.0
+/-1,50
62
1,0
5,0
max 20
50.0
+/-1,50
76
1,0
5,0
max 20
63.0
+/-2,00
80
0,4
2,0
max 20
80.0
+/-2,00
100
0,4
2,0
max 10

Węże gumowe do sprężonego powietrza


nazwa:
Węże gumowe do sprężonego powietrza
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA
PN-86/C-94250/46

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku naturalnego i syntetycznego lub syntetycznego.
 • Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego.
 • Warstwa zewnętrzna może być wykonana z gumy odpornej na działanie ozonu.
 • Węże mogą być zabezpieczone zewnętrzną spiralą z drutu.

  TEMPERATURA PRACY


Od - 30° C do + 60° C

DANE TECHNICZNE
Średnica
wewnętrzna
mm
Największa średnica zewnętrzna
mm
Ciśnienie robocze
MPa
Ciśnienie rozrywające
MPa
Długość
m

6,3
+/-0,75
19
1,0
5,0
max 50
8
20
10
22
12,5
25
16
30
max 20
20
34
25
+/-1,25
42
31,5
52
40
+/-1,50
62
50
76
0,4
2,0
63
80
80
+/-2,00
100
max 10

Węże gumowe do środków ochrony rośl


nazwa:
Węże gumowe do środków ochrony roślin
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE DO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

PN-78/C-94250/49

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z mieszaniny kauczuku syntetycznego i naturalnego lub syntetycznego.
 • Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego lub nici syntetyczne.
 • Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego.
  ZASTOSOWANIE


Węże przeznaczone są do przepływu środków ochrony roślin: 2% emulsji decisu 2.5 EC i 2% emulsji owadofosu płynnego 50% o ciśnieniu roboczym od 0.5 MPa do 4.0 MPa, w zakresie temperatur od -25 do +60°C.

  TYPY WĘŻY


W zależności od ciśnienia roboczego rozróżnia się cztery typy węży:

 • typ 5 - o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0.5 MPa
 • typ 10 - o maksymalnym ciśnieniu roboczym 1.0 MPa
 • typ 20 - o maksymalnym ciśnieniu roboczym 2.0 MPa
 • typ 40 - o maksymalnym ciśnieniu roboczym 4.0 MPa
DANE TECHNICZNE
Średnica
wewnętrzna
mm
Odchyłki Średnicy wewnętrznej
mm
Grubość ścianki
mm
Odchyłki grubości ścianki
mm
Długość
m
Wzmocnienie

typ 5
typ 10
typ 20
typ 40
8
10
12.5
ą0.7
5
5
5
5.5
5.5
5.5
5
5
5.5
5.5
5.5
5.5
ą0.7
od 18
do 50 *)
nici
16
20
25
31.5
5
5.5
5.5
6
6
6.5
6.5
6.5
6
6.5
6.5
6.5
7
8
8
8
od 18
do 20 *)
nici lub kord włókienniczy
Węże typu 40 oznaczone są czerwonym paskiem wzdłuż węża.
*) Długość węży typu 40 od 18 do 100m

Węże gumowe do tynkowania


nazwa:
Węże gumowe do tynkowania
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE DO TYNKOWANIA TRUDNO PALNE I ANTYELEKTROSTATYCZNE

PN-75/C-94250/50 i WT-20/97/BZPG

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie zapraw tynkarskich, antyelektrostatyczna.
 • Wzmocnienie - przekładki z kordu poliamidowego.
 • Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego trudno palna i antyelektrostatyczna.
  ZASTOSOWANIE


Węże służy do tłoczenia zapraw tynkarskich o ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa w zakresie temperatur od -35 do 60 °C i są przeznaczone do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach o stopniu "a", "b", "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

  WYMAGANIA SPECJALNE


 • Węże mają własności antyelektrostatyczne zgodnie z wymaganiami WT-20/97/BZPG, potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez Kopalnię Doświadczalną "Barbara" Głównego Instytutu Górnictwa w Mikołowie.
 • Trudnopalność węży oznaczona metodą płomieniową wg PN-92/C-94204 oraz metodą sztolni modelowej potwierdzona została w badaniach wykonanych przez Główny Instytut Górnictwa - Jednostkę Certyfikującą Wyroby.
 • Produkty rozkładu termicznego węży nie naruszają  zdolności ochronnej pochłaniaczy masek górniczych POG-8.
 • Węże posiadają decyzję Wyższego Urzędu Górniczego o dopuszczeniu do stosowania w podziemnych zakładach górniczych ze znakiem dopuszczenia GM-277/98.

  SPOSÓB CECHOWANIA 


Węże są znakowane na całej długości trwałą cechą zgodnie z PN-75/C-94250/01 i dodatkowo symbolem "TA" (trudno palny, antyelektrostatyczny) i WUG oraz znakiem dopuszczenia GM-277/98.

  WARUNKI STOSOWANIA I PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI


Węże należy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem w zakresie rodzaju przesyłanego medium, temperatury pracy, ciśnienia roboczego przy przestrzeganiu wymagań dotyczących minimalnego promienia zgięcia. Szczegółowe dane odnośnie prawidłowej eksploatacji zawiera "Instrukcja Bezpiecznego Stosowania. Węże gumowe tłoczne ze wzmocnieniem tekstylnym do tynkowania, typ 16, trudno palne i antyelektrostatyczne", dostarczana każdemu użytkownikowi węży.

DANE TECHNICZNE
Średnica
wewnętrzna
mm
Największa
średnica zewnętrzna
mm
Ciśnienie
robocze
MPa
Ciśnienie
rozrywające
MPa

Długość
m

25
ą1,25
40
1,6
4,5
max 20
31,5
ą1,25
51
1,6
4,5
max 20
38
ą1,25
58
1,6
4,5
max 20
51
ą1,50
73
1,6
4,5
max 20
63
ą1,50
83
1,6
4,5
max 20

Węże gumowe do tynkowania


nazwa:
Węże gumowe do tynkowania
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE DO TYNKOWANIA

PN-75/C-94250/50

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku naturalnego i syntetycznego lub syntetycznego.
 • Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego.
 • Warstwa zewnętrzna może być wykonana z gumy odpornej na działanie ozonu.
  TEMPERATURA PRACY


Od - 35 do + 60 °C

DANE TECHNICZNE
Średnica
wewnętrzna
mm
Największa
średnica zewnętrzna
mm
Ciśnienie
robocze
MPa
Ciśnienie
rozrywające
MPa

Długość
m

25
ą1,25
40
1,6
4,5
max 20
31,5
ą1,25
51
1,6
4,5
max 20
38
ą1,25
58
1,6
4,5
max 20
40
ą1,50
60
1,6
4,5
max 20
50
ą1,50
72
1,6
4,5
max 20
51
ą1,50
73
1,6
4,5
max 20
63
ą1,50
83
1,6
4,5
max 20

Węże gumowe do układu chłodzenia


nazwa:
Węże gumowe do układu chłodzenia
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE DO UKŁADU CHŁODZENIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZN-85/MPChiL-G/Bd-29

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku naturalnego i syntetycznego lub syntetycznego.
 • Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego.
  RODZAJE


 • zwykłe
 • olejoodporne (przeznaczone do przepływu płynu chłodzącego zanieczyszczonego olejami)
  ZASTOSOWANIE


Węże stosowane są w układzie chłodzenia pojazdów samochodowych:

 • dla węży zwykłych w zakresie temperatur od - 35 do 100° C
 • dla węży olejoodpornych w zakresie temperatur od - 35 do 125° C
DANE TECHNICZNE

Średnica wewnętrzna
mm
Największa średnica zewnętrzna
mm
Ciśnenie robocze
MPa
Ciśnienie rozrywajšce
MPa
Długość
m
16
+/-1,0
4
+/-0,75
0,16
0,50
18-20xx)
20
25
5
31,5
38x)
40
45x)
48x)
50
+/-1,5
63
6,5
+/-1,0
5-10
80
x) Wymiary nie zalecane
xx)Dopuszcza się cięcie węży na odcinki o długościach uzgodnionych między odbiorcš a producentem

Węże gumowe do urządzeń hydrauliczny


nazwa:
Węże gumowe do urządzeń hydraulicznych
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE DO URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH TRUDNO PALNE I ANTYELEKTROSTATYCZNE Z CIENKĄ WARSTWĄ ZEWNĘTRZNĄ

PN-91/C-94250/60 I TWT 281/92

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie olejów.
 • Wzmocnienie - jeden lub dwa oploty z drutu stalowego.
 • Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie olejów, ozonu, trudno palna.

  ZAKRES STOSOWANIA


Węże przeznaczone do wykonywania przewodów hydraulicznych mogą być stosowane do takich cieczy hydraulicznych, jak : oleje mineralne, emulsje wodno-olejowe, wodne roztwory glikolu oraz woda, za wyjątkiem cieczy zawierających olej rycynowy lub estry.

  TEMPERATURA PRACY


Od - 40 do + 100° C

  WYMAGANIA SPECJALNE


 • Węże posiadają własności antyelektrostatyczne potwierdzone w badaniach wykonanych przez Kopalnię Doświadczalną "Barbara" Głównego Instytutu Górnictwa w Mikołowie, zgodnie z wymaganiami TWT 281/92.
 • Własności trudno palne węży badane metodą płomieniową wg PN-92/C-94204, potwierdzone w badaniach wykonanych przez Główny Instytut Górnictwa, są zgodne z wymogami TWT 281/92.
 • Produkty rozkładu termicznego węży nie naruszają zdolności ochronnej pochłaniaczy masek górniczych POG-8.
 • Węże posiadają decyzję Wyższego Urzędu Górniczego o dopuszczeniu do stosowania w hydraulicznych układach maszyn i urządzeń górniczych, eksploatowanych w warunkach dołowych kopalni węgla kamiennego, o stopniu "b" i "c" zagrożenia wybuchem metanu.
  SPOSÓB CECHOWANIA


Węże są znakowane na całej długości trwałą cechą zgodnie z PN-75/C-94250/01 i dodatkowo symbolem "TA", oznaczającym "Trudno palny, Antyelektrostatyczny" oraz cechą dopuszczenia :

    • Typ 1 - WUG GM-141/96.
    • Typ 2 - WUG GM-142/96.

  WARUNKI STOSOWANIA I PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI


 • Węże należy stosować po uprzednim, trwałym zamocowaniu przyłączek metalowych na obydwu jego końcach. Cienka warstwa zewnętrzna węży umożliwia zamocowanie przyłączek bezpośrednio na końcach węża, bez usuwania (szlifowania) warstwy zewnętrznej. Konstrukcja przyłączek powinna być przystosowana do ich montowania bezpośrednio na gumę. Przyłączki można również zamocować tak jak dla węży hydraulicznych wg PN-91/C-94250/60, tj. poprzez oszlifowanie warstwy gumowej i zaciśnięcie oprawek na oplocie metalowym.
 • Eksploatacja węży w postaci przewodów, powinna być zgodna z ich przeznaczeniem, w zakresie rodzaju cieczy hydraulicznych, ciśnienia roboczego, temperatury oraz z zachowaniem minimalnych promieni zgięcia określonych dla poszczególnych średnic węży.
DANE TECHNICZNE


Średnica wewnętrzna
mm
Średnica zewnętrzna
opl. metalu
mm

Średnica zewnętrzna
mm
Ciśnienie
robocze
MPa
Ciśnienie
rozrywające
MPa
Najmniejszy
promień
zgięcia
mm

Długość
m
nom.
min
max
min
max
min
max
6,3
6,2
6,9
12,1
13,3
16,7
18,3
40,0
160
100
1-100
8
7,7
8,5
13,7
14,9
18,3
19,8
35,0
140
115
10
9,3
10,1
16,1
17,3
20,6
22,2
33,0
132
130
12,5
12,3
13,5
19,1
20,6
23,8
25,4
27,5
110
180
16
15,5
16,7
22,2
23,8
27,0
28,6
25,0
100
200
19
18,6
19,8
26,2
27,8
31,0
32,5
21,5
86
240
25
25,0
26,4
34,1
35,7
38,5
40,9
16,5
66
300
31,5
31,4
33,0
43,3
45,6
49,2
52,4
12,5
50
420

Węże gumowe do urządzeń hydrauliczny


nazwa:
Węże gumowe do urządzeń hydraulicznych
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07WĘŻE GUMOWE DO URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH Z CIENKĄ WARSTWĄ ZEWNĘTRZNĄ

WT-6/95/BZPG

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie olejów.
 • Wzmocnienie - jeden lub dwa oploty z drutu stalowego.
 • Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na działanie olejów i ozonu.
  ZAKRES STOSOWANIA


Węże mogą być stosowane do takich cieczy hydraulicznych, jak oleje mineralne, emulsje wodno-olejowe, wodne roztwory glikolu oraz woda. Węży nie należy stosować do cieczy zawierających olej rycynowy lub estry.

  TEMPERATURA PRACY


Od - 40 do + 100° C

DANE TECHNICZNE

Średnica wewnętrzna
mm
Max srednica
zewnętrzna
mm
Grubość t warstwy
średnica zewnętrznej 1) mm
Ciśnienie
robocze
MPa
Ciśnienie
rozrywajace
MPa
Najmniejszy
promien
zgiecia
mm
Długość
m
nom.
min
max
min
min
max
typ 1
5
4,6
5,4
12,5
0,8
1,5
25,0
100
90
1-100
6,3
6,2
6,9
14,1
0,8
1,5
22,5
90
100
8
7,7
8,5
15,7
0,8
1,5
21,5
86
115
10
9,3
10,1
18,1
0,8
1,5
18,0
72
130
12,5
12,3
13,5
21,4
0,8
1,5
16,0
64
180
16
15,5
16,7
24,5
0,8
1,5
13,0
52
200
19
18,6
19,8
28,5
0,8
1,5
10,5
42
240
25
25,0
26,4
36,6
0,8
1,5
8,8
35,2
300
31,5
31,4
33,0
44,8
1,0
2
6,3
25,2
420
typ 2
5
4,6
5,4
14,1
0,8
1,5
41,5
166
90
1-100
6,3
6,2
6,9
15,7
0,8
1,5
40,0
160
100
8
7,7
8,5
17,3
0,8
1,5
35,0
140
115
10
9,3
10,1
19,7
0,8
1,5
33,0
132
130
12,5
12,3
13,5
23,0
0,8
1,5
27,5
110
180
16
15,5
16,7
26,2
0,8
1,5
25,0
100
200
19
18,6
19,8
30,1
0,8
1,5
21,5
86
240
25
25,0
26,4
38,9
1,0
2
16,5
66
300
31,5
31,4
33,0
49,5
1,0
2
12,5
50
420

1) cieńsza w stosunku do węży hydraulicznych wg PN-91/C-94250/60 warstwa zewnętrzna umożliwia zamocowanie łączników metalowych bez usuwania warstwy zewnętrznej lub jej części.

Węże gumowe do urządzeń hydrauliczny


nazwa:
Węże gumowe do urządzeń hydraulicznych
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE DO URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH

PN-91/C-94250/60

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie olejów.
 • Wzmocnienie - jeden lub dwa oploty z drutu stalowego.
 • Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego , odporna na działanie olejów i ozonu.
  ZAKRES STOSOWANIA


Węże mogą być stosowane do takich cieczy hydraulicznych, jak oleje mineralne, emulsje wodno-olejowe, wodne roztwory glikolu oraz woda. Węży nie należy stosować do cieczy zawierających olej rycynowy lub estry.

  WARUNKI STOSOWANIA I PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI


 • trwałe zamocowanie przyłączek metalowych poprzez zaciskanie oprawek na obydwu końcach węża, bezpośrednio na oplot metalowy
 • eksploatacja węży zgodnie z ich przeznaczeniem, w zakresie rodzaju przepływającej cieczy, ciśnienia roboczego, temperatury oraz z zachowaniem minimalnego promienia zgięcia.
  TEMPERATURA PRACY


Od - 40 do + 100° C

DANE TECHNICZNE

Średnica wewnętrzna
mm
Średnica zewnętrzna
opl. metalu
mm

Średnica zewnętrzna
mm
Ciśnienie
robocze
MPa
Ciśnienie
rozrywające
MPa
Najmniejszy
promień
zgięcia
mm

Długość
m
nom.
min
max
min
max
min
max
typ 1
6,3
6,2
6,9
10,6
11,6
15,1
16,7
22,5
90
100
1-100
8
7,7
8,5
12,1
13,3
16,7
18,3
21,5
86
115
10
9,3
10,1
14,5
15,7
19,1
20,6
18,0
72
130
12,5
12,3
13,5
17,5
19,0
22,2
23,8
16,0
64
180
16
15,5
16,7
20,6
22,2
25,4
27,0
13,0
52
200
19
18,6
19,8
24,6
26,2
29,4
31,0
10,5
42
240
25
25,0
26,4
32,5
34,1
37,1
39,1
8,8
35,2
300
31,5
31,4
33,0
39,3
41,7
44,5
47,6
6,3
25,2
420
typ 2
6,3
6,2
6,9
12,1
13,3
16,7
18,3
40,0
160
100
1-100
8
7,7
8,5
13,7
14,9
18,3
19,8
35,0
140
115
10
9,3
10,1
16,1
17,3
20,6
22,2
33,0
132
130
12,5
12,3
13,5
19,1
20,6
23,8
25,4
27,5
110
180
16
15,5
16,7
22,2
23,8
27,0
28,6
25,0
100
200
19
18,6
19,8
26,2
27,8
31,0
32,5
21,5
86
240
25
25,0
26,4
34,1
35,7
38,5
40,9
16,5
66
300
31,5
31,4
33,0
43,3
45,6
49,2
52,4
12,5
50
420

Węże gumowe do wody o ciśnieniu robcz


nazwa:
Węże gumowe do wody o ciśnieniu robczym do 2,5 MPa
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE DO WODY O CIŚNIENIU ROBOCZYM DO 2,5 MPa

ZN-3/95/BZPG
  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego.
 • Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego lub nici syntetyczne.
 • Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na działanie ozonu.
 • Węże z przekładkami z kordu mogą być zabezpieczone zewnętrzną spiralą z drutu, a węże wzmocnione nićmi - oplotem z drutu.
  ZASTOSOWANIE


Węże przeznaczone są do przepływu wody o temperaturze do + 60 °C i ciśnieniu roboczym 1,0 oraz 2,5MPa. Węży nie należy stosować do wody do picia.

DANE TECHNICZNE
Średnica
wewnętrzna
mm
Największa
średnica zewnętrzna
mm
Ciśnienie
robocze
MPa
Ciśnienie
rozrywjące
MPa
Długość
Wzmocnienie
typ 1
typ 2
typ 1
typ 2
typ 1
typ 2
10
+/-0,75
-
19,0
1,0
2,5
3,2
7,9
18 - 100
nici
12,5
+/-0,75
21,5
21,5
1,0
2,5
3,2
7,9
18 - 201)
nici lub
kord
włokienniczy
16
+/-0,75
24,5
24,5
1,0
2,5
3,2
7,9
18 - 201)
20
+/-0,75
28,5
28,5
1,0
2,5
3,2
7,9
18 - 201)
25
+/-1,25
37,5
37,5
1,0
2,5
3,2
7,9
18 - 201)
31,5
+/-1,25
44,0
47,5
1,0
2,5
3,2
7,9
18 - 201)
40
+/-1,50
56,5
56,5
1,0
2,5
3,2
7,9
18 - 20
kord
włokienniczy
50
+/-1,50
66,5
66,5
1,0
2,5
3,2
7,9
18 - 20
63
+/-1,50
80,5
-
1,0
2,5
3,2
7,9
18 - 20
80
+/-2,00
98,0
-
1,0
2,5
3,2
7,9
5 - 10
                  x) Węże wzmocnione nićmi mogą mieć długość 18 - 100 m.

Węże gumowe do wody trudno palne


nazwa:
Węże gumowe do wody trudno palne
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE DO WODY TRUDNO PALNE I ANTYELEKTROSTATYCZNE

PN-86/C-94250/41 i WT-20/97/BZPG

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie wody o temperaturze do 100 °C, antyelektrostatyczna.
 • Wzmocnienie - przekładki z kordu poliamidowego.
 • Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego trudno palna i antyelektrostatyczna.
 • Węże mogą posiadać zewnętrzną spiralę z drutu stalowego ocynkowanego, zabezpieczającą przed deformacją oraz nadmiernym ścieraniem się warstwy zewnętrznej.
  ZASTOSOWANIE


 • Węże służą do przepływu wody o temperaturze do 100 °C i ciśnieniu roboczym do 0,6 MPa i są przeznaczone do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach o stopniu "a", "b", "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu.
 • Węży nie należy stosować do wody pitnej.
  WYMAGANIA SPECJALNE


 • Węże mają własności antyelektrostatyczne zgodnie z wymaganiami WT-20/97/BZPG, potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez Kopalnię Doświadczalną "Barbara" Głównego Instytutu Górnictwa w Mikołowie.
 • Trudnopalność węży oznaczona metodą płomieniową wg PN-92/C-94204 oraz metodą sztolni modelowej potwierdzona została w badaniach wykonanych przez Główny Instytut Górnictwa - Jednostkę Certyfikującą Wyroby.
 • Produkty rozkładu termicznego węży nie naruszają zdolności ochronnej pochłaniaczy masek górniczych POG-8.
 • Węże posiadają decyzję Wyższego Urzędu Górniczego o dopuszczeniu do stosowania w podziemnych zakładach górniczych ze znakiem dopuszczenia GM-275/98.
  SPOSÓB CECHOWANIA


Węże są znakowane na całej długości trwałą cechą zgodnie z PN-75/C-94250/01 i dodatkowo symbolem "TA" (trudno palny, antyelektrostatyczny) i WUG oraz znakiem dopuszczenia GM-275/98.

  WARUNKI STOSOWANIA I PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI


Węże należy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem w zakresie rodzaju przepływającego medium, temperatury pracy, ciśnienia roboczego przy przestrzeganiu wymagań dotyczących minimalnego promienia zgięcia. Szczegółowe dane odnośnie prawidłowej eksploatacji zawiera "Instrukcja Bezpiecznego Stosowania. Węże gumowe tłoczne ze wzmocnieniem tekstylnym do wody, trudno palne i antyelektrostatyczne", dostarczana każdemu użytkownikowi węży.

DANE TECHNICZNE

Średnica
wewnętrzna
mm
Największa
Średnica zewnętrzna
mm
Ciśnienie
robocze
MPa
Ciśnienie
rozrywające
MPa
Długość
m

20
ą0,75
33
0,6
1,6
max 20
25
ą1,25
39
0,6
1,6
max 20
31,5
ą1,25
49
0,6
1,6
max 20
40
ą1,50
56
0,6
1,6
max 20
50
ą1,50
69
0,6
1,6
max 20
63
ą1,50
80
0,6
1,6
max 20
80
ą2,00
100
0,6
1,6
max 10

Węże gumowe do wody


nazwa:
Węże gumowe do wody
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE DO WODY

PN-86/C-94250/41

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku naturalnego i syntetycznego lub syntetycznego.
 • Wzmocnienie - przekładki z kordu włókienniczego.
 • Warstwa zewnętrzna może być wykonana z gumy odpornej na działanie ozonu.
 • Węże mogą być zabezpieczone zewnętrzną spiralą z drutu.
  TEMPERATURA PRACY


Do + 100 °C

DANE TECHNICZNE

Średnica
wewnętrzna
mm
Największa
średnica zewnętrzna
mm
Ciśnienie
robocze
MPa
Ciśnienie
rozrywające
MPa

Długość
m
12,5

± 0,75

24
0,6
1,6
max 20
16

± 0,75

29
0,6
1,6
max 20
20

± 0,75

33
0,6
1,6
max 20
25

± 1,25

39
0,6
1,6
max 20
31,5

± 1,25

49
0,6
1,6
max 20
40

± 1,50

56
0,6
1,6
max 20
50

± 1,50

69
0,6
1,6
max 20
63

± 1,50

80
0,6
1,6
max 20
80

± 2,00

100
0,6
1,6
max 10

 Węży nie należy stosować do wody do picia.

Węże gumowe nie wzmocnione ( bez przek


nazwa:
Węże gumowe nie wzmocnione ( bez przekładek)
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE NIE WZMOCNIONE (BEZ PRZEKŁADEK)

PN-75/C-94250/31 PN-75/C-94250/32 PN-75/C-94250/33

  RODZAJE


 • do wody
 • do benzyny i olejów
 • do kwasów i zasad.
  ZAKRES STOSOWANIA


Węży do wody nie należy stosować do wody do picia. Węże do kwasów i zasad mogą być stosowane do:
 • kwasu azotowego o stężeniu do 5%
 • kwasu solnego o stężeniu do 20%
 • kwasu siarkowego o stężeniu do 50%
 • kwasu octowego, wodnego roztworu wodorotlenku sodowego oraz wodnego roztworu amoniaku, o dowolnych stężeniach.

  TEMPERATURA PRACY


 • węży do wody do 80° C, a przy krótkotrwałym działaniu (do 15 minut) do 100° C
 • węży do benzyny i olejów oraz węży do kwasów i zasad od - 30 do + 60° C
WYMIARY
Średnica wewnętrzna
mm
Grubość ścianki
mm
Długość
m

3,2
+/-0,5
2
+/-0,4
-
+/-0,6
5-50
4
2
-
5
2
-
6,3
+/-0,75
2
-
8
2
4
10
2
4
12,5
2
4
5-20
16
-
4
20
-
4
  BARWA WĘŻY - CZARNA


Węże do wody znakowane są paskiem barwy zielonej, węże do benzyny i olejów paskiem barwy brązowej, a węże do kwasów i zasad paskiem barwy fioletowej.

Wężę gumowe w oplocie z drutu stalowe


nazwa:
Wężę gumowe w oplocie z drutu stalowego
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE W OPLOCIE Z DRUTU STALOWEGO DO OLEJÓW MINERALNYCH
WT-8/94/BZPG

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego.
 • Oplot - drut stalowy ocynkowany lub ze stali nierdzewnej.
  ZAKRES STOSOWANIA


Węże są przeznaczone do olejów mineralnych.

  TEMPERATURA PRACY


Od - 30 do + 125° C

DANE TECHNICZNE
Średnica
wewnętrzna
mm
Średnica
zewnętrzna
mm
Ci śnienie
robocze
MPa
Ciśnienie
rozrywające
MPa
Minimalny
promień zgięcia
mm
Długość
mm

6,3
+/-0,75
11
+/-1
1,5
6,0
63
5-50
8
+/-0,75
13
+/-1
1,5
6,0
80
5-50
10
+/-0,75
15
+/-1
1,5
6,0
100
5-50
12,5
+/-0,75
18
+/-1
1,5
6,0
100
5-50
16
+/-0,75
21
+/-1
1,5
6,0
125
5-50
20
+/-0,75
26
+/-1
1,5
6,0
160
5-50

Węże gumowe ze wzmocnieniem metalowym


nazwa:
Węże gumowe ze wzmocnieniem metalowym
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE ZE WZMOCNIENIEM METALOWYM OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

WT-2/94/BZPG

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie olejów i wysokiej temperatury.
 • Wzmocnienie - pojedynczy  oplot z drutu stalowego.
 • Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne.

  ZAKRES STOSOWANIA


Węże mogą być stosowane do olejów mineralnych, wody, wodnych roztworów glikolu w zakresie temperatur od - 30 do +125° C i do powietrza od - 30 do + 100° C. Węży nie należy stosować do wody do picia.

DANE TECHNICZNE


Średnica wewnętrzna
mm
Średnica zewnętrzna
opl. metalu
mm

Średnica zewnętrzna
mm
Ciśnienie
robocze
Ciśnienie
rozrywające
Najmniejszy
promień
zgięcia

nom.
min
max
min
max
min
max
MPa
MPa
MPa
5
4,6
5,4
9,0
10,0
11,9
13,5
25,0
100
90
6,3
6,2
6,9
10,6
11,6
15,1
16,7
22,5
90
100
8
7,7
8,5
12,1
13,3
16,7
18,3
21,5
86
115
10
9,3
10,1
14,5
15,7
19,1
20,6
18,0
72
130
12,5
12,3
13,5
17,5
19,0
22,2
23,8
16,0
64
180
16
15,5
16,7
20,6
22,2
25,4
27,0
13,0
52
200
19
18,6
19,8
24,6
26,2
29,4
31,0
10,5
42
240
25
25,0
26,4
32,5
34,1
37,1
39,1
8,8
35,2
300

Węże gumowe ze wzmocnieniem tekstylnym


nazwa:
Węże gumowe ze wzmocnieniem tekstylnym do acetylenu
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO ACETYLENU

PN-90/C-94250/48

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku naturalnego i syntetycznego.
 • Wzmocnienie - nici syntetyczne.
 • Warstwa zewnętrzna - guma barwy czerwonej z kauczuku naturalnego i syntetycznego.
  ZASTOSOWANIE


Węże przeznaczone są do przepływu acetylenu przy spawaniu i cięciu metali oraz w procesach pokrewnych, o ciśnieniu roboczym 0,4 i 0,6 MPa, w zakresie temperatur od - 35° C do + 50° C.

DANE TECHNICZNE
Średnica wewnętrzna
Odchyłki średnicy wewnętrznej
Największa średnica zewnętrzna
Najmniejszy promień zgięcia
Ciśnienie robocze
MPa
Ciśnienie rozrywające
MPa
Długość
m

mm
mm
mm
mm
typ 4
typ 6
typ 4
typ 4
4,0x)
+/-0,75
15
40
0,4
0,6
1,2
1,8
5 - 50
5,0x)
16
50
6,3x)
19
63
8.0x)
20
80
10,0
23
100
12,5x)
+/-1,0
25
125
x) Uruchomienie produkcji wg uzgodnienia z producentem.

Węże gumowe ze wzmocnieniem tekstylnym


nazwa:
Węże gumowe ze wzmocnieniem tekstylnym do tlenu
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


WĘŻE GUMOWE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO TLENU

PN-90/C-94250/47

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku naturalnego i syntetycznego.
 • Wzmocnienie - nici syntetyczne.
 • Warstwa zewnętrzna - guma barwy niebieskiej z kauczuku naturalnego i syntetycznego.
  ZASTOSOWANIE


Węże przeznaczone są do przepływu tlenu przy spawaniu i cięciu metali oraz w procesach pokrewnych, o ciśnieniu roboczym 1 i 2 MPa, w zakresie temperatur od - 35° C do + 50° C.

DANE TECHNICZNE
Średnica wewnętrzna
Odchyłki średnicy wewnętrznej
Największa średnica zewnętrzna
Najmniejszy promień zgięcia
Ciśnienie robocze
MPa
Ciśnienie rozrywające
MPa
Długość
m

mm
mm
mm
mm
typ 10
typ 20
typ 10
typ 20
4,0x)
+/-0,75
15
40
1
2
3
6
5 - 50
5,0x)
16
50
6,3
19
63
8.0x)
20
80
10,0x)
23
100
12,5
+/-1,0
25
125
x) Uruchomienie produkcji wg uzgodnienia z producentem.

Węże gumowe do urządzeń hydrauliczny


nazwa:
Węże gumowe do urządzeń hydraulicznych
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45 06 / 07


 
WĘŻE GUMOWE DO URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH TRUDNO PALNE I ANTYELEKTROSTATYCZNE

PN-91/C-94250/60 I TWT 281/92

  KONSTRUKCJA


 • Warstwa wewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie olejów.
 • Wzmocnienie - dwa oploty z drutu stalowego.
 • Warstwa zewnętrzna - guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego, odporna na działanie olejów, warunków atmosferycznych, trudno palna.

  ZAKRES STOSOWANIA


Węże mogą być stosowane do takich cieczy hydraulicznych jak oleje mineralne, emulsje wodno-olejowe, wodne roztwory glikolu oraz woda. Węży nie należy stosować do cieczy zawierających olej rycynowy lub estry.

  TEMPERATURA PRACY


Od - 40 do + 100° C

  ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA WUG


Węże posiadają świadectwo dopuszczenia Wyższego Urzędu Górniczego, zezwalające na stałe stosowanie w hydraulicznych układach maszyn i urządzeń górniczych, eksploatowanych w warunkach dołowych kopalń węgla kamiennego o stopniu "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu. Termin ważności świadectwa - do 30 listopada 2002 roku.

  CECHA DOPUSZCZENIA


GM-5/93

  SPOSÓB CECHOWANIA


Węże są oznakowane zgodnie z PN-91/C-94250/60 i dodatkowo symbolem "TA", oznaczającym "Trudno palny, Antyelektrostatyczny" oraz cechą dopuszczenia - GM-5/93.

  WARUNKI STOSOWANIA I PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI WĘŻY


 • trwałe zamocowanie przyłączek metalowych poprzez zaciskanie oprawek na obydwu końcach węża, bezpośrednio na oplot metalowy.
 • eksploatacja węży zgodnie z ich przeznaczeniem, w zakresie rodzaju przepływającej cieczy, ciśnienia roboczego, temperatury oraz z zachowaniem minimalnego promienia zgięcia.
DANE TECHNICZNE
Średnica wewnętrzna
mm
Średnica zewnętrzna
opl. metalu
mm
Średnica zewnętrzna
mm
Ciśnienie
robocze
MPa
Ciśnienie
rozrywające
MPa
Najmniejszy
promień
zgięcia
mm
Długość
m

nom.
min
max
min
max
min
max
6,3
6,2
6,9
12,1
13,3
16,7
18,3
40,0
160
100
1-100
8
7,7
8,5
13,7
14,9
18,3
19,8
35,0
140
115
10
9,3
10,1
16,1
17,3
20,6
22,2
33,0
132
130
12,5
12,3
13,5
19,1
20,6
23,8
25,4
27,5
110
180
16
15,5
16,7
22,2
23,8
27,0
28,6
25,0
100
200
19
18,6
19,8
26,2
27,8
31,0
32,5
21,5
86
240
25
25,0
26,4
34,1
35,7
38,5
40,9
16,5
66
300
31,5
31,4
33,0
43,3
45,6
49,2
52,4
12,5
50
420