PCV


nazwa:
PCV
grupa:
Typ: Agro
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45 06 / 07


WĘŻE SPIRALNIE ZBROJONE Z POLICHLORKU WINYLU O DUŻEJ ELASTYCZNOŚCI

  ZASTOSOWANIE


Do transportu wody słodkiej i morskiej, ścieków, szlamów, rozpuszczalników chemicznych, nawozów sztucznych i naturalnych, materiałów ściernych i innych.
TABELE Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
PCV AGRO typ średni

Śred.
wew.
(mm)
Tolera-
ncja
śred.
wew.
(mm)
Waga
(g/mm)
Grubość
ścianki
(mm)
w temp.
23+/-2oC
Dopuszcz.
ciś. pracy
(Mpa)
w temp.
23+/-2oC
Dopuszcz.
ciś.
pracy
(Mpa)
w temp.
55+/-2oC
Średnica
zgięcia
(mm)
w temp.
23+/-2oC
20
25
32
35
38
40
50
63
75
80
90
100
110
125
150
160
200
+/- 0,75
+/- 1,25
+/- 1,25
+/- 1,25
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
335
400
580
610
680
710
970
1405
1680
1795
2055
2600
2910
3395
5000
5500
7560
3,30
3,70
4,20
4,20
4,20
4,50
4,80
5,40
5,70
6,00
6,20
6,50
6,70
7,20
8,70
8,70
10,00
0,7
0,7
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,25
0,25
0,25
0,2
0,2
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,13
0,13
0,10
0,10
0,10
0,10
0,08
0,08
0,08
100
125
160
175
190
200
250
315
375
400
450
500
550
625
750
800
1000
Tolerancja grubości +/- 5%

PCV  AGRO typ ciężki

Śred.
wew.
(mm)
Tolera-
ncja
śred.
wew.
(mm)
Waga
(g/mm)
Grubość
ścianki
(mm)
Dopuszcz.
ciś. pracy
(Mpa)
w temp.
23+/-2oC
Dopuszcz.
ciś.
pracy
(Mpa)
w temp.
55+/-2oC
Średnica
zgięcia
(mm)
w temp.
23+/-2oC

20
25
32
35
38
40
50
63
75
80
90
100
110
125
150
160
200
+/- 1,25
+/- 1,25
+/- 1,25
+/- 1,25
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
415
555
680
730
775
825
1165
1700
1940
2135
2425
3200
3500
4075
6110
6800
8730
4,30
4,60
4,80
4,80
4,80
4,90
5,60
5,90
6,30
6,50
6,90
7,70
8,10
8,50
9,40
9,50
11,30
0,7
0,7
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,25
0,25
0,25
0,2
0,2
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,13
0,13
0,10
0,10
0,10
0,10
0,08
0,08
0,08
160
200
256
280
304
320
400
504
600
640
720
800
880
1000
1200
1280
1600
 Tolerancja grubości +/- 5%

PCV


nazwa:
PCV
grupa:
Typ: Hydro
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45 06 / 07


Węże spiralnie zbrojone z polichlorku winylu o dużej elastyczności

  ZASTOSOWANIE


Do transportu wody pitnej i innych cieczy oraz materiałów stałych.

TABELE Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

PCV  HYDRO typ lekki
Śred.
wew.
(mm)
Tolera-
ncja
śred.
wew.
(mm)
Waga
(g/mm)
Grubość
ścianki
(mm)
Dopuszcz.
ciś. pracy
(Mpa)
w temp.
23+/-2oC
Dopuszcz.
ciś.
pracy
(Mpa)
w temp.
55+/-2oC
Średnica
zgięcia
(mm)
w temp.
23+/-2oC

20
25
32
35
38
40
50
63
75
80
90
100
110
125
150
160
200
+/- 0,75
+/- 1,25
+/- 1,25
+/- 1,25
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
270
300
400
470
500
540
765
990
1260
1440
1620
1980
2250
2880
3870
4400
5850
3,20
3,30
3,40
3,50
3,50
3,60
4,00
4,20
4,50
4,80
5,40
5,90
6,00
6,20
6,60
6,70
7,70
0,7
0,7
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,25
0,25
0,25
0,2
0,2
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,13
0,13
0,10
0,10
0,10
0,10
0,08
0,08
0,08
100
125
160
175
190
200
250
315
375
400
450
500
550
625
750
800
1000
Tolerancja grubości +/- 5%

  PAKOWANIE


Przewody i węże zbrojone o średnicy wewnętrznej do 160 mm włącznie, zwijane są standardowo w kręgi długości 30 m i spinane taśmą z tworzywa sztucznego. Kręgi mogą być owijane folią PE. Istnieje możliwość uzgodnienia długości węża w kręgu z odbiorcą. Dopuszcza się także pakowanie węży o średnicy do 160 mm w wiązki lub luzem. Węże o średnicy powyżej 160 mm oferowane są w odcinkach prostych standardowo o długości 6 m.

  PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT


Przewody i węże zbrojone powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, chroniących przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze nie większej niż 30oC. Węże zbrojone mogą być składowane do wysokości nie przekraczającej 2 m i aby uniknąć odkształcenia, przekładane co 2 miesiące. Węże mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. W czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się i stykaniem z ostrymi przedmiotami. Gdy temperatura powietrza przekracza 25oC węże przewozić krytymi środkami transportu.

PCV


nazwa:
PCV
grupa:
Typ: Petro
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45 06 / 07WĘŻE SPIRALNIE ZBROJONE Z POLICHLORKU WINYLU O DUŻEJ ELASTYCZNOŚCI

  ZASTOSOWANIEWęże służą do przesyłania nafty, benzyny i olejów napędowych tylko w takich przypadkach, w których z powodu elektryzowania się samej cieczy nie występuje zagrożenie od elektryczności statycznej. Węże mogą spełniać wymagania w zakresie ochrony przed elektrycznością mieszanin wybuchowych gazów i par cieczy palnych zaliczanych do podgrupy IIA i IIB pod warunkiem przestrzegania następujących warunków:


  Dla stref Z1, Z2, Z11


  • Wszystkie elementy montowane na wężu: złącza, końcówki itp. z materiałów przewodzących będą połączone z linką miedzianą wtopioną w ściankę węża i uziemione.
  • Obiekty przewodzące, między którymi znajduje się wąż, będą podłączone do linki miedzianej i skutecznie uziemione.
  Dla stref Z0 i Z10:


  • Przy przewidywanym przesyłaniu cieczy lub mieszanin pyłowo-powietrznych, niezbędne jest indywidualne przeprowadzenie analizy ochrony przed elektrycznością statyczną całej instalacji technologicznej.

                        
TABELA Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
PCV PETRO
Śred.
wew.
(mm)
Tolera-
ncja
śred.
wew.
(mm)
Waga
(g/mm)
Grubość
ścianki
(mm)
w temp.
23+/-2oC
Dopuszcz.
ciś. pracy
(Mpa)
w temp.
23+/-2oC
Dopuszcz.
ciś.
pracy
(Mpa)
w temp.
55+/-2oC
Średnica
zgięcia
(mm)
w temp.
23+/-2oC

20
25
32
35
38
40
50
63
75
80
90
100
110
125
+/- 1,25
+/- 1,25
+/- 1,25
+/- 1,25
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
415
555
680
730
775
825
1165
1700
1940
2135
2425
3200
3500
4075
4,30
4,60
4,80
4,80
4,80
4,90
5,60
5,90
6,30
6,50
6,90
7,70
8,10
8,50
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
120
150
192
210
228
240
300
378
450
480
540
600
660
750
Tolerancja grubości +/- 5%

PCV


nazwa:
PCV
grupa:
Typ: Went
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45 06 / 07PRZEWODY SPIRALNE ZBROJONE Z POLICHLORKU WINYLU O DUŻEJ ELASTYCZNOŚCI

  ZASTOSOWANIE


Przewody elastyczne w wersji standardowej (wentylacyjnej) przeznaczone są do usuwania kurzu i oparów, do ssania trocin i przędzy, w przemyśle wentylacyjnym oraz w sprzęcie do odkurzania.
Przewody elastyczne w wersji przeciwwybuchowej przeznaczone są do zastosowania w instalacjach, w których występuje atmosfera wybuchowa. Ładunki będą skutecznie odprowadzane z przewodów po spełnieniu następujących warunków:

  Dla stref Z1, Z2, Z11:


Wszystkie elementy montowane na przewodzie: złącza, końcówki itp. z materiałów przewodzących będą połączone z linką miedzianą wtopioną w ściankę przewodu i uziemione.

Obiekty przewodzące, między którymi znajdują się przewody, będą podłączone do linki miedzianej i uziemione.

  Dla stref Z0 i Z10:


Przy przewidywanym przesyłaniu cieczy lub mieszanin pyłowo-powietrznych, niezbędne jest indywidualne przeprowadzenie analizy ochrony przed elektrycznością statyczną całej instalacji technologicznej.


TABELE Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
PCV WENT  typ średni
Śred.
wew.
(mm)
Tolera-
ncja
śred.
wew.
(mm)
Waga
(g/mm)
Średnica
zgięcia
(mm)
w temp.
23+/-2oC

25
32
40
50
63
75
80
90
100
110
125
150
160
200
+/- 1,25
+/- 1,25
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
190
260
360
440
600
720
780
900
1050
1180
1380
1750
2000
2700
80
110
140
175
220
275
300
350
400
450
525
650
700
900
Tolerancja grubości +/- 5%

PCV WENT typ ciężki
Śred.
wew.
(mm)
Tolera-
ncja
śred.
wew.
(mm)
Waga
(g/mm)
Średnica
zgięcia
(mm)
w temp.
23+/-2oC

25
32
40
50
63
75
80
90
100
110
125
150
160
200
+/- 1,25
+/- 1,25
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
297
300
420
605
800
1000
1100
1440
1620
1680
1950
2800
4000
5400
80
110
140
175
220
275
300
350
400
450
525
650
700
900
Tolerancja grubości +/- 5%

PCV


nazwa:
PCV
grupa:
Typ: Eko
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45 06 / 07WĘŻE SPIRALNIE ZBROJONE Z POLICHLORKU WINYLU O DUŻEJ ELASTYCZNOŚCI

  ZASTOSOWANIE


Węże wersji standardowej przeznaczone są do transportu wody pitnej i artykułów spożywczych takich jak: mleko, napoje, soki, piwo, wino.
Węże w wersji przeciwwybuchowej przeznaczone są do transportu mediów, których przesyłanie wymaga odprowadzenia ładunków elektrostatycznych. Ładunki będą skutecznie odprowadzane po spełnieniu następujących warunków:  Dla stref Z1, Z2, Z11


Wszystkie elementy montowane na wężu: złącza, końcówki itp. z materiałów przewodzących będą połączone z linką miedzianą wtopioną w ściankę węża i uziemione.

Obiekty przewodzące, między którymi znajduje się wąż, będą podłączone do linki miedzianej i skutecznie uziemione.

  Dla stref Z0 i Z10


Przy przewidywanym przesyłaniu cieczy lub mieszanin pyłowo-powietrznych, niezbędne jest indywidualne przeprowadzenie analizy ochrony przed elektrycznością statyczną całej instalacji technologicznej.

TABELA Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
PCV EKO typ lekki
Śred.
wew.
(mm)
Tolera-
ncja
śred.
wew.
(mm)
Waga
(g/mm)
Grubość
ścianki
(mm)
w temp.
23+/-2oC
Dopuszcz.
ciś. pracy
(Mpa)
w temp.
23+/-2oC
Dopuszcz.
ciś.
pracy
(Mpa)
w temp.
55+/-2oC
Średnica
zgięcia
(mm)
w temp.
23+/-2oC

20
25
32
35
38
40
50
63
75
80
90
100
110
125
150
160
200
+/- 0,75
+/- 1,25
+/- 1,25
+/- 1,25
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 1,50
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
+/- 2,00
270
300
400
470
500
540
765
990
1260
1440
1620
1920
2250
2880
3870
4400
5850
3,20
3,30
3,40
3,50
3,50
3,60
4,00
4,20
4,50
4,80
5,40
5,90
6,00
6,20
6,60
6,70
7,70
0,7
0,7
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,40
0,40
0,30
0,30
0,30
0,30
0,25
0,25
0,25
0,2
0,2
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,13
0,13
0,10
0,10
0,10
0,10
0,08
0,08
0,08
100
125
160
175
190
200
250
315
375
400
450
500
550
625
750
800
1000
 Tolerancja grubości +/- 5%

PCV


nazwa:
PCV
grupa:
Typ: Telkom
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45 06 / 07WĘŻE SPIRALNIE ZBROJONE Z POLICHLORKU WINYLU O DUŻEJ ELASTYCZNOŚCI
  ZASTOSOWANIE


Do osłony kabli optotelekomunikacyjnych w miejscach gdzie wymagane jest prowadzenie kabli po ostrych łukach, w wiązkach z innymi kablami, po estakadach, w studzienkach kablowych. W pomieszceniach central telefonicznych mogą być stosowane po uzgodnieniu z projektantem.
TABELA Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

PCV TELKOM

Śred.
wew.
(mm)
Tolera-
ncja
śred.
wew.
(mm)
Grubość
ścianki
(mm)
Waga
(g/mm)
Średnica
zgięcia
(mm)
w temp.
23+/-2oC

18
20
25
32
40
50
+/- 0,75
+/- 0,75
+/- 1,25
+/- 1,25
+/- 1,50
+/- 1,50
3,00
3,00
3,00
3,30
3,80
4,00
260
270
310
400
500
750
75
80
120
150
180
220
Tolerancja grubości +/- 5%

Węże jednowarstwowe wzmocnione do benz


nazwa:
Węże jednowarstwowe wzmocnione do benzyn i olejów 
grupa:
PCV
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07

 Opis


Węże wykonane z elastycznego PCV na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, ftalanu dwuoktylu oraz innych komponentów uodparniających na działanie substancji ropopochodnych, dodatkowo wzmocnione kordem tekstylnym
Zastosowanie: do tłoczenia benzyny i olejów o ciśnieniu roboczym 0,8 MPa
(w 20°C)
Zakres temperatur: od -25°C do +70°C


Średnica
wewnętrzna [mm]

Grubość
ścianki [mm]
Długość
węża [mb]
6,0
1,6
25,0
6,0
1,6
50,0
8,0
2,0
25,0
8,0
2,0
50,0
10,0
2,0
25,0
10,0
2,0
50,0
12,0
2,0
25,0
12,0

2,0

50,0


Węże ogólnego przeznaczenia  - w


nazwa:
Węże ogólnego przeznaczenia  - wzmocnione
grupa:
PCV
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


 Opis


Węże wykonane są z elastycznego PCV na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, ftalanu dwuoktylu oraz innych komponentów, dodatkowo wzmocnione Kordem tekstylnym. 
Przeznaczenie: do tłoczenia płynów, gazów, proszków o ciśnieniu roboczym 0,8 MPa (w 20°C).
Zakres temperatur od -25°C do +60°C.

Średnica
wewnętrzna [mm]

Grubość
ścianki [mm]

Długość
węża [mb]

                     6,0

1,6

25,0

6,0

1,6

50,0

8,0

2,0

25,0

8,0

2,0

50,0

10,0

2,0

25,0

10,0

2,0

50,0

12,0

2,0

25,0

12,0

2,0

50,0

16,0

2,2

25,0

16,0

2,2

50,0

19,0

2,5

25,0

19,0

2,5

50,0

25,0

3,0

25,0

25,0

3,0

50,0


Węże jednowarstwowe do benzyn i olejó


nazwa:
Węże jednowarstwowe do benzyn i olejów
grupa:
PCV
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07

 Opis


Węże wykonane są z elastycznego PCV na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, ftalanu dwuoktylu oraz innych komponentów uodparniających na działanie substancji ropopochodnych.
Zastosowanie: do tłoczenia benzyny i olejów o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,05 MPa (w 20°C).
Zakres temperatur: od -25°C do +70°C

Średnica
wewnętrzna [mm]

Grubość
ścianki [mm]

Długość
węża [mb]

3,0

1,5

25,0

3,0

1,5

50,0

5,0

1,5

25,0

5,0

1,5

50,0

6,0

1,5

25,0

6,0

1,5

50,0

8,0

1,5

25,0

8,0

1,5

50,0

10,0

1,5

25,0

10,0

1,5

50,0

12,0

1,5

                   25,0

                   12,0

                     1,5

                   50,0


Węże do sprężonego powietrza


nazwa:
Węże do sprężonego powietrza
grupa:
PCV
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


 Opis


Węże wykonane z elastycznego PCV na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, ftalanu dwuoktylu oraz innych komponentów, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym.
Zastosowanie: do tłoczenia sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym
1,0 MPa (w 20°C).
Zakres temperatur: od -25°C do +70°C

Średnica
wewnętrzna [mm]
Grubość
ścianki [mm]
Długość
węża [mb]

6,0
2,0
25,0
6,0
2,0
50,0
8,0
2,5
25,0
8,0
2,5
50,0
10,0
2,5
25,0
10,0
2,5
50,0
12,5
3,0
25,0
12,5
3,0
50,0
14,0
3,0
25,0
14,0
3,0
50,0
16,0
3,5
25,0
16,0
3,5
50,0
19,0
3,5
25,0
19,0
3,5
50,0
25,0
4,5
25,0
25,0
4,5
50,0
32,0
5,0
25,0
32,0
5,0
50,0
38,0
5,0
25,0
38,0

5,0

50,0

Węże ogólnego przeznaczenia


nazwa:
Węże ogólnego przeznaczenia
grupa:
PCV
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


 Opis


Węże wykonane są z elastycznego PCV na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, ftalanu dwuoktylu oraz innych komponentów.
Przeznaczenie: tłoczenie płynów, gazów, proszków o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,05 MPa (w 20°C).
Zakres temperatur: od -25°C do +60°C.

Średnica
wewnętrzna [mm]

Grubość
ścianki [mm]
Długość
węża [mb]

2,0

1,0
25,0

2,0

1,0
50,0
3,0
1,0
25,0
3,0
1,0
50,0
4,0
1,0
25,0
4,0
1,0
50,0
5,0
1,5
25,0
5,0
1,5
50,0
6,0
1,5
25,0
6,0
1,5
50,0
8,0
1,5
25,0
8,0
1,5
50,0
10,0
1,5
25,0
10,0
1,5
50,0
12,0
1,5
25,0
12,0
1,5
50,0
16,0
2,0
25,0
16,0
2,0
50,0
18,0
2,0
25,0
18,0
2,0
50,0
20,0
2,0
25,0
20,0
2,0
50,0
22,0
2,5
25,0
22,0
2,5
50,0
25,0
3,0
25,0
25,0

3,0

50,0

Węże ogrodnicze "OS"


nazwa:
Węże ogrodnicze "OS"
grupa:
PCV
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


 Opis

Węże wykonane są z elastycznego PCV na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, ftalanu dwuoktylu oraz innych komponentów, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym.
Zastosowanie: do tłoczenia wody o ciśnieniu roboczym 0,8 MPa (w 20°C).
Zakres temperatur: od -10°C do +60°C

Średnica
wewnętrzna
Grubość
ścianki
Długość
węża

1/2"
1,6
15,0
1/2"
1,6
20,0
1/2"
1,6
25,0
1/2"
1,6
30,0
1/2"
1,6
50,0
5/8"
1,8
15,0
5/8"
1,8
20,0
5/8"
1,8
25,0
5/8"
1,8
30,0
5/8"
1,8
50,0
3/4"
2,2
15,0
3/4"
2,2
20,0
3/4"
2,2
25,0
3/4"
2,2
30,0
3/4"
2,2
50,0
1"
2,7
15,0
1"
2,7
20,0
1"
2,7
25,0
1"
2,7
30,0
1"
2,7
50,0
5/4"
3,3
15,0
5/4"
3,3
20,0
5/4"
3,3
25,0
5/4"
3,3
30,0
5/4"
3,3
50,0

Węże ogrodnicze  "STANDART"


nazwa:
Węże ogrodnicze  "STANDART"
grupa:
PCV
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


 Opis

Węże wykonane są z elastycznego PCV na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, ftalanu dwuoktylu oraz innych komponentów, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym.
Zastosowanie: do tłoczenia wody o ciśnieniu roboczym 0,8 MPa (w 20°C).
Zakres temperatur: od -10°C do +60°C.

Średnica
wewnętrzna
Grubość
ścianki
Długość
węża

1/2"
1,9
15,0
1/2"
1,9
20,0
1/2"
1,9
25,0
1/2"
1,9
30,0
1/2"
1,9
50,0
5/8"
2,1
15,0
5/8"
2,1
20,0
5/8"
2,1
25,0
5/8"
2,1
30,0
5/8"
2,1
50,0
3/4"
2,5
15,0
3/4"
2,5
20,0
3/4"
2,5
25,0
3/4"
2,5
30,0
3/4"
2,5
50,0
1"
3,0
15,0
1"
3,0
20,0
1"
3,0
25,0
1"
3,0
30,0
1"
3,0
50,0
5/4"
3,5
15,0
5/4"
3,5
20,0
5/4"
3,5
25,0
5/4"
3,5
30,0
5/4"
3,5
50,0

Węże ogrodnicze  "SPECJAL"


nazwa:
Węże ogrodnicze  "SPECJAL"
grupa:
PCV
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


 Opis

Węże wykonane są z elastycznego PCV na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, ftalanu dwuoktylu oraz innych komponentów, dodatkowo wzmocnione kordem tekstylnym.
Zastosowanie: do tłoczenia wody o ciśnieniu roboczym 0,8 MPa (w 20°C).
Zakres temperatur: od -40°C do +70°C

Średnica
wewnętrzna
Grubość
ścianki
Długość
węża

1/2"
2,1
15,0
1/2"
2,1
20,0
1/2"
2,1
25,0
1/2"
2,1
30,0
1/2"
2,1
50,0
5/8"
2,2
15,0
5/8"
2,2
20,0
5/8"
2,2
25,0
5/8"
2,2
30,0
5/8"
2,2
50,0
3/4"
2,8
15,0
3/4"
2,8
20,0
3/4"
2,8
25,0
3/4"
2,8
30,0
3/4"
2,8
50,0
1"
3,3
15,0
1"
3,3
20,0
1"
3,3
25,0
1"
3,3
30,0
1"
3,3
50,0
5/4"
3,9
15,0
5/4"
3,9
20,0
5/4"
3,9
25,0
5/4"
3,9
30,0
5/4"
3,9
50,0