Tworzywo poliuretanowe PUR ELASTOPAL&reg


nazwa:
Tworzywo poliuretanowe PUR ELASTOPAL®
grupa:
kontakt handlowy:
Halina Grabowska
Tel. 058
667 45 15 /16

 Tworzywo poliuretanowe PUR ELASTOPAL® firmy Puralis GmbH

Elastopal® jest elastomerem poliuretanowym. Należy do poliuretanów kompaktowych. Dzięki zdolności kombinacji reagentów, tworzywo to może być stosowane indywidualnie dla wielu zastosowań technicznych.
 
Przykłady zastosowań:
produkcja uszczelnień, zgarniacze do taśm transporterowych, lemiesze do pługów odśnieżnych, ramiona mieszadeł w przemyśle produkcji betonu, listwy na przykład do oczyszczania powierzchni walców drogowych, płyty stosowane jako wykładziny w górnictwie, żwirowniach, produkcji betonu, odbojnice np. na nabrzeżach, sita o dużej wytrzymałości na ścieranie.
 
Właściwości Elastopalu® przedstawia poniższa tabela:
 
Właściwość
Badanie wg DIN
Jednostka
EM 90A
EM 95A
EML 95A
EMLS 90A
EMLS 95A
Twardość
53 505
wg Shore'a A
90 A
95 A
95 A
90 A
95 A
Gęstość
53 479
g/cm³
1,24
1,24
1,25
1,26
1,26
Wytrzymałość na rozciąganie
53 504
N/mm²
40
40
35
35
40
Wydłużenie przy zerwaniu
53 504
%
500
450
500
450
500
Wytrzymałość na dalsze rozdzieranie (Graves)
53 515
N/mm
50
60
60
45
60
Elastyczność odbicia
53 512
%
30
30
35
-
30
Ścieranie
53 516
mm³
50
60
65
55
65
Badania specjalne
Rezystancja powierzchniowa
53482
metoda B
Ohm
>10¹°
>10¹°

<10¹°

<10¹°
<10¹°
Zachowanie się w wypadku pożaru
w oparciu o DIN 22118
-
nie samogasnący
nie samogasnący
nie samogasnący
nie samogasnący
nie samogasnący

 Zastosowania w praktyce: patrz (foto: źródło-Puralis GmbH)
 
 
Odbojnice na nabrzeżu portowym
 
  
Okładziny klepek        Listwy zaciskające są   Zgarniacz - dopasowuje się
gąsienic                      elastyczne i odporne    do powierzchni, mocny i
                                   na zużycie                    odporny na ścieranie
 
 
Ochrona przed nadmiernym   Zbierak z Elastopal® EM gwarantuje
zużyciem ścian zbiornika jak  niezawodne oczyszczenie
i łopatek mieszających
 
   
Zgarniacze i listwy do wielu   Z tworzywa        Sita o dużej wytrzymałości
możliwych zastosowań         można wykonać   wytrzymują dłużej niż sita
                                            prawie wszystko   ze stali i metali ze stopów
                                                                          twardych
 
  
Kruszarka do kamienia:  Szyna ścieralna i szyna     Obudowa młota udarowego
gwiaździste sprężyny     prowadząca.                     jest odporna na uderzenia
wykonane z tworzywa                                             oraz ma doskonałe
Elastopol®                                                               właściwości tłumiące.
 
   Elastopal® - inteligente tworzywo przyszłości z firmy Puralis GmbH