Taśmy przenośnikowe


nazwa:
Taśmy przenośnikowe
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
tel. 058
667 45 06 / 07


  RODZAJE


  • ogólnego przeznaczenia
  • do transportu środków spożywczych, zgodnie z atestem PZH
Taśma składa się z jednej lub kilku warstw tkaniny lub przędziny połączonych gumą oraz jednej lub dwóch okładek zewnętrznych.
Taśma ogólnego przeznaczenia może być wykonana bez okładek zewnętrznych. Taśmy o grubości do 7 mm nie posiadają ochraniaczy bocznych.

  ZAKRES STOSOWANIA


Taśmy przeznaczone są do transportu materiałów sypkich, w kawałkach i sztukach w tym środków spożywczych zgodnie z uzyskanym atestem PZH, w otwartej przestrzeni lub w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie występuje zagrożenie pożarowe.

  TEMPERATURA PRACY


Od - 25 do + 60° C.

DANE TECHNICZNE
Typ taśmy

Liczba przekładek
szt.
Orientacyjna
grubość
mm

Szerokość
mm
100
125
160
200
250
315
400
500
1
2,0 do 4,5
300
400
500
600
650
700
800
900
1000
1200
14002 lub33,0 do 9,0

Maksymalna długość odcinków 100 m. Typ taśmy w przybliżeniu odpowiada jej wytrzymałości na rozciąganie w kierunku podłużnym. Taśmy mogą być wykonane w obwodzie zamkniętym.

Taśmy przenośnikowe z poli


nazwa:
Taśmy przenośnikowe z poli
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
tel. 058
667 45 06 / 07


TAŚMY PRZENOŚNIKOWE Z POLI (CHLORKU WINYLU) DO PRACY W LEKKICH WARUNKACH
ZN-90/MP-G/Bd-27

  RODZAJE


  • ogólnego przeznaczenia
  • specjalnego przeznaczenia (do środków spożywczych)
  KONSTRUKCJA


 Taśma składa się z kilku warstw tkaniny lub przędziny powleczonej plastyfikowanym poli (chlorkiem winylu) oraz jednej lub dwóch okładek zewnętrznych wykonanych z tego samego tworzywa, względnie bez okładek zewnętrznych.
Taśma nie posiada ochraniaczy bocznych.

  ZAKRES STOSOWANIA


 Taśmy przeznaczone są do transportu materiałów sypkich, w kawałkach i sztukach, w otwartej przestrzeni i w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie występuje zagrożenie pożarowe.

  TEMPERATURA PRACY


 Od - 20 do + 60° C

DANE TECHNICZNE


Szerokość
mm

Liczba przekładek
szt.
Wytrzymałość na rozciąganie
w kierunku podłużnym
kN/m
Długość
m

do 1600
2
200, 315, 400
max 100
3
315, 400, 630

Taśmy mogą być wykonane w obwodzie zamkniętym.

Taśmy tkanionowo-gumowe z progami


nazwa:
Taśmy tkanionowo-gumowe z progami
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07

  KONSTRUKCJA


Taśma składa się z kilku (minimum 2) warstw tkaniny lub przędziny  połączonych gumą, okładek gumowych i (lub bez) ochraniaczy bocznych oraz progów gumowych umieszczonych na stronie nośnej taśmy - równolegle (-) lub w jodełkę ( /).

  ZAKRES STOSOWANIA


Taśmy z progami przeznaczone są do transportu materiałów sypkich, w kawałkach i sztukach, w otwartej przestrzeni i w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie występuje zagrożenie pożarowe. Progi umieszczone na stronie nośnej taśmy, w szczególności zabezpieczają przed zsuwaniem lub samo staczaniem materiału transportowanego pod kątem.

  TEMPERATURA PRACY


Od - 25 do + 60° C

WYMIARY PROGÓW

Progi równoległe
długość
mm
szerokość
mm
wysokość
mm
160
10
18
235
17
42
400
20
60
450
40
15
620
20
10
700
15
40
Progi jodełkowe
400
17
22

Istnieje możliwość nakładania (wulkanizowania) progów o innych wymiarach niż podano w tabeli. Progi mogą być nakładane (wulkanizowane) na wszystkich typach i rodzajach taśm, stosownie do ich wymiarów. Taśmy mogą być wykonane w obwodzie zamkniętym.

Taśmy tkaninowo-gumowe


nazwa:
Taśmy tkaninowo-gumowe
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


TAŚMY TKANINOWO-GUMOWE DO PRZENOŚNIKÓW OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA


ZN-91/MP-G/Bd-45

  KONSTRUKCJA


 Taśma składa się z kilku (minimum 2) warstw tkaniny lub przędziny połączonych gumą, okładek gumowych i ochraniaczy bocznych.

  ZAKRES STOSOWANIA


 Taśmy przeznaczone są do transportu materiałów sypkich, w kawałkach i sztukach, w otwartej przestrzeni i w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie występuje zagrożenie pożarowe. Taśmy o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku podłużnym 500 i 630 kN/m charakteryzują się podwyższoną odpornością na ścieranie i są szczególnie zalecane do pracy w przemyśle kruszyw i kamienia budowlanego.

  TEMPERATURA PRACY


Od - 25 do + 60° C

TABELA WYTRZYMAŁOŚCI

Szerokość
mm
Wytrzymałość na rozciąganie
w kierunku podłużnym
kN/m

Długość
m

200
300
400

315, 400, 500

50-100
500
650
800
1000

315, 400, 500, 630


Możliwość wykonania usługi łączenia taśm połączeniem schodkowym, metodą wulkanizacji. Taśmy mogą być wykonane w obwodzie zamkniętym.

Trudno palne taśmy


nazwa:
Trudno palne taśmy
grupa:
kontakt handlowy:
Mirosława Moszczyńska
Tel. 058
667 45  06 / 07


TRUDNO PALNE TAŚMY PRZENOŚNIKOWE Z POLI (CHLORKU WINYLU)
WT 271/91
  KONSTRUKCJA


Taśma składa się z kilku warstw tkaniny lub przędziny powleczonej plastyfikowanym poli (chlorkiem winylu) oraz okładek zewnętrznych z tego samego tworzywa. Krawędzie boczne taśmy są zabezpieczone obrzeżem lub pokryte warstwą tworzywa.

  ZASTOSOWANIE


Taśmy przeznaczone są do przenośników taśmowych stosowanych w górnictwie węgla kamiennego, w tym również w pokładach o zagrożeniu metanowym. Taśmy mogą być eksploatowane w zakresie temperatur od 5° C do 60° C.

  WYMAGANIA SPECJALNE


  • Taśma posiada własności antyelektrostatyczne, przebadane i potwierdzone przez Kopalnię Doświadczalną "Barbara" Głównego Instytutu Górnictwa w Mikołowie
  • Własności trudnopalne taśmy, przebadane i potwierdzone przez Główny Instytut Górnictwa - spełniają wymagania wszystkich obowiązujących norm, w tym - PN-93/C-05013
  • Produkty rozkładu termicznego taśmy nie naruszają zdolności ochronnej pochłaniaczy masek górniczych POG-8
  • Taśmy posiadają decyzję Wyższego Urzędu Górniczego o dopuszczeniu do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

DANE TECHNICZNE


Szerokość
mm
Wytrzymałość na rozciąganie
w kierunku podłużnym
kN/m

Iloœć przekładek

Wytrzymałość połączeń
mechanicznych
kN/m
Cecha
dopuszczenia
800
1000
1000
1000
3
3
600
600
GM-51/92
1000
1200
1400
1250
1250
1250
4
4
4
750
750
750
GM-52/92
Standardowa długość nawoju taśmy - 100 do 110m.
Taśmy o innych wymiarach, w tym - długość odcinków - do uzgodnienia między producentem i odbiorcą.
Możliwość wykonania usługi łączenia taśm połączeniem schodkowym, metodą zgrzewania.